Allah is niet te verenigen met God van het christendom

Godsnaam
Bezoekers van het predikantencontio. Beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

Het is zorgelijk dat prof. Jongeneel doet voorkomen alsof Allah gelijk is aan de God van het christendom, betoogt Ben Kok.

Vorige week hield de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland zijn predikantencontio. Het thema van de bijeenkomst was ”Moslims liefhebben! – De islam haten?”. Volgens het verslag in deze krant (RD 8-1) zou prof. Jongeneel gezegd hebben dat de islamitische belijdenis „Allahoe akbar” betekent: „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.” Die vertaling is zonder meer fout. Letterlijk betekenen de woorden dat „Allah de steeds grotere is.”

De vertaling van Jongeneel werd volgens het RD-verslag niet weersproken door de aanwezige predikanten. De discussie bleef steken in de vraag of moslims en christenen dezelfde God dienen.

Jongeneel laat weten dat dat eigenlijk geen vraag is. Christenen in een moslimland spreken over God als Allah. Jongeneel plaatst bij deze gewoonte geen enkele kanttekening. Hij wekt hierdoor op z’n minst de indruk dat christenen en moslims dezelfde God dienen. Dat geloven velen in ons land. De Rooms-Katholieke Kerk belijdt dat officieel. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft zich bevestigend uitgelaten over deze vraag.

Als prof. Jongeneel op het symposium expliciet de vraag krijgt voorgelegd, geeft hij een vaag antwoord. In een eerder artikel in deze krant (RD 02-11-01) is hij echter heel duidelijk: „Joden, christenen en moslims geloven in een en dezelfde God, alleen geven ze een totaal andere invulling aan de inhoud. Dat vindt de Utrechtse missioloog prof. dr. J. A. B. Jongeneel. Hij ziet weliswaar grote verschillen in het godsbeeld van islam en christendom, maar gelooft toch dat zij –uiteindelijk– dezelfde God vereren.”

Deze gedachte wordt vaak verdedigd door te stellen dat moslims de Schepper als door een bewolkte hemel zien. Christenen zouden Hem zien bij heldere hemel. De Bijbel leert ons echter iets anders. Zelfs de Joden, die de Naam van de Schepper kennen als JHWH, dienen volgens vele Bijbelteksten Yeshua (Jezus, red.) als „de enige weg tot de Vader” aan te nemen. Hij werd voor ons mens en droeg onze doodstraf.

Dit leerstuk wijst de Koran expliciet af. Yeshua is volgens de Koran een profeet. Hij werd niet gekruisigd. De grootste zonde (shirk) is volgens de Koran het toewijzen van een metgezel aan Allah.

Ik vind het schokkend dat Jongeneel zijn gedachten kon uiten op een bijeenkomst van predikanten die zich laten voorstaan op hun Bijbelgetrouwheid. Jammer ook dat het bestuur van de Gereformeerde Bond niet bereid was om er met mij telefonisch nader op in te gaan. Dergelijke gevaarlijke gedachten mogen niet onweersproken blijven. Wie de islam niet ontmaskert maar stilzwijgend accepteert of zelfs goedkeurt, speelt met vuur.

De auteur is joods-christelijk pastor.