Vijftig tot zestig uur per week werken… onze relatie lijdt eronder!

Advertorial De Vluchtheuvel
Foto: Shuttershock

'Mijn man is 3 jaar geleden een bedrijf begonnen. Het is zo druk geworden, hij werkt soms 50 a 60 uur per week. Ik sta er vaak alleen voor in ons gezin met 4 kinderen. Mijn man wil dat ik de ook nog eens de administratie ga doen. Maar, ik sta er al zo alleen voor, moet dit er nog bij? En, wanneer is er tijd voor ons samen?! Die is er ook niet meer. Ik worstel met vragen. Wat vraagt God van mij. Ik wil aan de ene kant mijn man best helpen, maar ik wil er ook voor mijn gezin zijn.

Relatieprobleem

Zomaar een vraag die wij vaak binnen zien komen bij De Vluchtheuvel. Nee, niet zomaar een vraag. Vaak schuilt er een dieperliggend probleem achter! In elk huwelijk komen conflicten voor. Met een conflict bedoel ik niet direct een slaande ruzie, maar meer een verschil van visie, een botsing van belangen. Bij het ene echtpaar kan dat gaan over het omgaan met familie, een ander echtpaar zal conflicten hebben over de opvoeding van de kinderen, of over de keuze voor een nieuw bankstel. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

In bovenstaande situatie ervaart de vrouw een conflict over de taakverdeling: zij heeft het gevoel dat er teveel op haar schouders terecht komt. Elk echtpaar zal een manier moeten vinden om met dergelijke conflicten om te gaan. Van groot belang is dat er met elkaar in gesprek wordt gegaan over jullie verschil van mening. Waak ervoor dat dit geen gesprek wordt waarin de klachten en verwijten over en weer vliegen. Dat is niet constructief. Zet u in voor een eerlijk gesprek waarin wordt geluisterd naar elkaar. Waarin beiden duidelijk hun standpunt uiteenzetten. Waarin u en uw man zich willen inleven in elkaars situatie. Waarin de bereidheid is om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer u ze met uw man in gesprek gaat is er een reële kans dat jullie er samen uitkomen. Misschien komen jullie erop uit dat uw man minder uren gaat werken en hij meer aanwezig is in het gezin. Misschien scheelt het al heel wat als hij iemand zoekt die de administratie voor hem kan doen. Wellicht kiezen jullie voor een andere taakverdeling. Misschien heeft uw man nooit zo goed begrepen hoe zwaar dit alles voor u was, en is hij blij dat u dit alles bespreekt. Merkt u echter dat u er niet uitkomt, neem dan contact op met De Vluchtheuvel.

Opgeslokt

Tot slot nog twee praktische adviezen. Veel ouders, vooral jonge moeders, worden grotendeels in beslag genomen door de zorg voor hun gezin. Het is belangrijk dat u de mogelijkheid hebt om ergens 'bij te tanken'. Een avondje naailes, een avond zwemmen met een vriendin, of lidmaatschap van een bijbelstudievereniging kunnen hierin een belangrijke functie vervullen.

Het tweede advies betreft uw huwelijk. Veel (jonge) ouders worden opgeslokt door hun werk en de zorg voor de kinderen. Laat het liefdesvuur van jullie huwelijk daardoor echter niet uitdoven. Tijd en aandacht voor elkaar mag geen sluitpost zijn, maar is eerder de basis voor een verantwoord ouderschap. Ook dat is Bijbels!

De Vluchtheuvel

Het kan voor u pijnlijk zijn dit artikel te lezen. Wellicht roept het vragen op. Wij staan graag voor u klaar! Schroomt u vooral niet om u aan te melden via ons aanmeldformulier op: www.stichtingdevluchtheuvel.nl of neemt u contact op met De Vluchtheuvel: 0113-213098.

De Vluchtheuvel
De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levensvragen voor alle leeftijden en gezinssituaties. Het Woord van God staat in al onze hulpverlening centraal.

Meld u nu aan voor onze nieuwsflitsen!
http://stichtingdevluchtheuvel.nl/contact

Alle namen zijn gefingeerd.