Risico inventarisatie en Evaluatie

Advertorial in1keerARBO.nl

Op dit moment neemt het ministerie van SZW de autobranche onder de loep. Veel garagebedrijven ontvangen in deze periode een brief van SZW met het verzoek hun Risico inventarisatie en Evaluatie (Ri&E) opsturen ter beoordeling aan SZW. Na de beoordeling kan er een locatiebezoek plaatsvinden.

De Ri&E is vanuit de ARBO-wet een verplichting voor de werkgever. Het niet hebben van een Ri&E is direct beboetbaar. De Ri&E kunt u zelf maken en u kunt dan gebruik maken van de branche Ri&E op rie.nl.

U kunt de Ri&E ook laten opstellen door in1keerARBO.nl. Wij hebben de expertise in huis om dit snel en vakkundig te doen tegen een marktconforme prijs. Onze deskundige inventariseert samen met u alle risico’s die zich voor kunnen doen in uw bedrijf en werkomgeving. Dit wordt vastgelegd in een document met de daarbij behorende evaluatie. De evaluatie houdt in dat samen met u wordt beoordeeld hoe dit risico kan worden beperkt. Uit deze evaluatie komt een plan van aanpak. In dit plan staat wie er van verantwoordelijk is, hoe het risico wordt beperkt en wanneer het gereed moet zijn. Tijdens de inventarisatie doen we ook een anoniem medewerkers tevevredenheids onderzoek en als u werkzaamheden heeft buiten uw eigen bedrijfspand een werkbezoek.

Een Ri&E is een statisch document waaraan u continue moet werken en wat u moet bijhouden. Wijzigingen in de bedrijfsvoering zoals aanschaf van nieuwe machines, verbouwingen etc moeten verwerkt worden in de Ri&E. De inspectie SZW accepteerd geen Ri&E die “stoffig” is en jaren in een kast heeft gelegen zonder dat er actief mee gewerkt is. Wij adviseren om de Ri&E 4 jaarlijks te updaten.

Het is verplicht om de Ri&E te laten toetsen door een arbeidsdeskundige. Maakt u gebruik een branche Ri&E dan hoeft u tot 25 medewerkers geen toetsing te laten doen. In1keerARBO.nl laat voor u de Ri&E toetsen door een externe arbeidsdeskundige.

Wilt u de Ri&E gebruiken voor de VCA bedrijfscertificering dan heeft u ARBO Ri&E nodig. Ook dit kan in1keerARBO.nl voor verzorgen.

in1keerARBO.nl

Anthonie Fokkerstraat 45
3772 MP Barneveld