Opvoeding: u staat er niet alleen voor!

Adviesplein Gemeente en Gezin

Er komen veel zaken op opvoeders af. Er wordt veel van ouders én kinderen gevraagd. Elke periode heeft zijn eigen vragen en moeilijkheden, maar zeker ook zijn mooie kanten. Al eeuwen lang mogen ouders een stabiele omgeving creëren waar een kind zich kan ontwikkelen. Een gezin mag een veilige plek zijn waar een kind kan en mag groeien, waar het kind waardering en respect krijgt. Wat een mooie taak voor opvoeders! Gelukkig is voor deze mooie taak steeds meer aandacht gekomen. Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Bekijk ons aanbod van toerusting, advies en boeiende artikelen voor opvoeders op www.gemeenteengezin.nl. En kijk dan eens bij het tabblad ‘ouders’ onder ‘jeugd en opvoeding’.

Mediaopvoeding

Media zijn niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven. Iedereen, jong of oud, krijgt er op een bepaald moment mee te maken. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren bewust met media om te gaan. Je bent niet in de eerste plaats 'mediagebruiker', maar mens, geschapen tot eer van God en op reis naar een eeuwige bestemming.

Op www.gemeenteengezin.nl zijn opvoedhandreikingen beschikbaar. In deze handreikingen krijgen ouders tips rondom media-opvoeding voor verschillende leeftijden.

Huisgodsdienst

Je ziet ze in de Bijbel voortdurend: mensen die hun kinderen voorgaan in het dienen van de Heere. Het laat zien hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen voorgaan in het dienen van de Heere. Ook nu, vandaag! De godsdienstige vorming in het gezin kan voor ouders een opgave zijn waar ze mee worstelen. Ze kunnen eraan twijfelen of ze zelf wel een goed voorbeeld zijn van wat ze hun kinderen willen leren. Of ze vinden het lastig hoe ze het praktisch vorm moeten geven. Gezinnen, ouders en kinderen kunnen zo verschillend zijn. Op de website wordt - zonder volledig te willen zijn - informatie gegeven over toerusting rond de godsdienstige opvoeding.

Pleegzorg

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kan een pleeggezin een stabiele gezinssituatie bieden. Het is fijn als een kind in een gezin komt dat goed aansluit bij zijn eigen achtergrond.

Pleegzorginstellingen krijgen te maken met verzoeken om een kind met reformatorische achtergrond onder te brengen in een reformatorisch pleeggezin. Dat blijkt niet altijd mogelijk te zijn, omdat veel pleegzorgaanbieders in hun bestand onvoldoende beschikking hebben over pleeggezinnen met een reformatorische achtergrond. De Vluchtheuvel heeft in opdracht van DMZ een database aangemaakt waarin de reformatorische gezinnen die aangemeld staan als pleeggezin zijn opgenomen. Door het aanleggen van deze database wil DMZ vraag en aanbod bij elkaar brengen. Meer informatie vindt u op www.gemeenteengezin.nl.

Is pleegzorg misschien iets voor u? Wat is het fijn om juist deze kinderen een veilige plek te mogen bieden!

Kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een beperking moeten vaak speciale aandacht geven aan aspecten van de opvoeding. Hun kind heeft extra begeleiding en advies nodig. Voor ouders is het fijn als ze ervaringen, maar ook hun vreugde en zorgen met andere ouders kunnen delen.

Of er sprake is van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Deze kinderen vragen allemaal om een specifieke aanpak. Op de website is er informatie te vinden voor ouders van deze kinderen.

Opvoedgroepen

In steeds meer gemeenten ontstaan opvoedgroepen. In die groepen gaan ouders met elkaar in gesprek over de dagelijkse opvoedpraktijk. Op die manier kunnen ouders elkaar tot steun zijn. Het versterkt de band met elkaar en de gemeente.

Op de website vindt u meer informatie over thema’s. Maar ook voor gesprekleiders is er meer informatie te vinden op de website.

Het Adviesplein

Het adviesplein is een samenwerking tussen verschillende organisaties. KGJO, JBGG, Helpende Handen en De Vluchtheuvel hebben hierin krachten gebundeld. Door krachten te bundelen willen we u nog beter van dienst zijn. Door middel van www.gemeenteengezin.nl willen we het aanbod van de verschillende organisaties onder uw aandacht brengen.