„Mensen kiezen Salem om vertrouwde sfeer”

Advertorial Salem
Bewoners Salem
3

Ze werken er met hun hart, uit liefde tot de Heere en de naaste, met als doel: bewoners zich thuis laten voelen in Salem. Tom van Staveren als geestelijk verzorger en Gerdien van de Breevaart als eerst verantwoordelijk verzorgende. „We zien steeds weer dat de Heere Zijn zegen geeft.”

Salem onderscheidt zich volgens Gerdien vooral door haar sfeer van niet-christelijke verzorgingshuizen. „Het voelt hier vertrouwd. Voor bewoners én medewerkers. Natuurlijk zijn er onderlinge verschillen, maar we zijn allemaal opgegroeid met Gods Woord; dat geeft eenheid. Daardoor kunnen we over alles praten, ook over geestelijke zaken.”
Haar collega Tom herkent dat. Hij ervaart het klimaat binnen Salem als „warm” en „geborgen.” Dat doortrekt volgens hem alle gesprekken en zorghandelingen binnen de organisatie. „De identiteit is het cement van Salem. Die zie en proef je in alles.”
Gerdien denkt daarbij onder meer aan praktische invullingen als Bijbellezen, bidden, danken en Psalmen zingen rond het eten en het naar bed gaan, maar ook aan goede gesprekken met bewoners. „Zo vertelde iemand me pas hoe hij de zondagse dienst had ervaren. Ik herkende dat. In het gesprek dat volgde, viel de verhouding zorgverlener-bewoner weg; we zaten als twee mensen met vragen náást elkaar.”
Verder noemt ze in dit verband het multidisciplinair overleg tussen de verschillende medewerkers, waarin niet alleen aandacht is voor de fysieke en mentale toestand van bewoners, maar ook voor hun geestelijk welbevinden.

Bijbelkringen
Tom wijst op zijn pastorale begeleiding. Hij komt minimaal vier keer per jaar bij iedere bewoner langs voor een gesprek. „Als het moet vaker. Dat is druk, maar ik doe het vanuit mijn hart. Uit liefde tot de Heere en mijn naaste.” Hij vermeldt ook de diensten in Salem en de Bijbelkringen op de afdelingen.
Zorgverleners en geestelijk verzorger werken nauw samen. Zo geven verzorgenden signalen van bewoners regelmatig aan Tom door. Tom: „Een belangrijke worsteling voor velen is: hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Ik vind het heel mooi dat ik namens Salem, eigenlijk namens de Heere, bij iedereen mag binnenkomen om daarover te spreken. Ik zie heel duidelijk dat Hij steeds Zijn zegen geeft. Dat is niet onze verdienste, maar Zijn genade.”


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salem
Vlietlaan 2, Ridderkerk
0180-452152
mail@salem.nl
www.salem.nl