Leerlingen moeten zich bij ons thuis voelen

Advertorial Pieter Zandt
8

Goed onderwijs in een breed palet van opleidingen, warme leerlingenzorg en een reformatorische identiteit. Dat zijn dé kenmerken waarmee de Pieter Zandt scholengemeenschap leerlingen van Den Helder tot Hoogeveen en van Doornspijk tot Dokkum trekt. „Het belangrijkste is dat ze zich thuis voelen, dat ze zich zowel cognitief als ook sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen, en dat ze merken dat we dat alles doen vanuit een Bijbels perspectief”, vertelt teamleider Gerrit de Ronde van de locatie Urk.

Wat de uitslag van de eindtoets in groep 8 ook is, die vormt geen belemmering voor een aanmelding bij de Pieter Zandt, want de scholengemeenschap heeft elke opleiding in huis. De Ronde: „We bieden praktijkonderwijs (locatie Kampen), vmbo (basis, kader en mavo), havo, vwo en gymnasium. Binnen onze Cluster-IV-afdelingen te Kampen en op Urk krijgen jongeren voor wie het nog te moeilijk is om in een gewone klas te functioneren op hun eigen niveau, in een aangepaste setting, les.”

De beschrijving van het volledige onderwijsaanbod is op de website van de Pieter Zandt scholengemeenschap te vinden. Hieronder een paar nieuwe ontwikkelingen van de laatste jaren.

Vakcollege

Een bijzondere plek neemt het zogenoemde vakcollege in, bedoeld voor basis- en kaderleerlingen. De Ronde: „Tijdens het doorlopen van een vakroute combineren we vanaf leerjaar 1 leren en oriënteren in de praktijk, zodat praktisch ingestelde leerlingen gemotiveerd een vak kunnen leren.”

Het vakcollege is ook opgericht om de profielkeuze aan het einde van het tweede leerjaar te vergemakkelijken. De Ronde: „De leerlingen krijgen al in klas 1 les in de belangrijkste profielen: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek. In het eerste deel van het tweede jaar gaan ze verder in twee van die profielen en in het tweede deel van dat jaar kiezen ze voor één profiel, waarin ze zich in klas 3 en 4 specialiseren.

Ook door middel van excursies wil de Pieter Zandt de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) binnen het vernieuwde vmbo nog beter op de kaart zetten. „Zo gaan we met de techniekleerlingen naar een bouwbedrijf en met de zorgleerlingen naar een verzorgingshuis”, vertelt de teamleider.

Dienstverlening & Producten

De mavoleerlingen ‘lopen’ een veel theoretischer route, maar dat betekent niet dat zij alleen maar talen en zaakvakken krijgen. „Wij hoorden van het mbo dat het met de theoretische kennis van onze leerlingen wel goed zat, maar dat hun beroepshouding nog wel wat kon verbeteren. Naar aanleiding van die feedback hebben we het vak “Dienstverlening & Producten” ingevoerd. Daarin staan vaardigheden als samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen centraal. Het gaat niet allereerst om cijfers voor toetsen, maar om de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen.”

Eén van de opdrachten binnen het vak Dienstverlening & Producten is het maken van een filmpje over het schoonmaken van een aanrecht. „Simpel, zou je misschien zeggen, maar er komt meer bij kijken dan je zou denken. Het begint alleen al bij het maken van een goede taakverdeling: wie filmt, wie bewerkt, wie presenteert?” vertelt De Ronde.

Business College

Havo-leerlingen hebben vanaf het vierde jaar de mogelijkheid om het Business College te volgen: daar leren ze onder meer wat het is om ondernemer te zijn. Eén dag per week zijn ze op een heel andere manier bezig dan in de gewone lessen. Een greep uit de activiteiten: leren presenteren, bedrijfsbezoeken en stages, een eigen (mini)onderneming oprichten, het leren en oefenen van etiquette en omgangsvormen. Leerlingen zijn op die dag ook gekleed in een zakelijk kostuum of mantelpakje. Leren door doen!

Gymnasium

Leerlingen met tenminste het Vwo-niveau, die snel moeilijke taken begrijpen, creatief zijn en de wil en volharding hebben taken af te maken, kunnen het gymnasium volgen. De Ronde: „Het onderscheid met het gewone Vwo is dat er ook lessen worden gegeven in o.a. filosofie, technisch ontwerpen, Grieks en Latijn. Verder wordt er gewerkt met Versterkt Talen Onderwijs (VTO). Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en leerlingen leren samenwerken in verdiepingsmodules en projecten. Het gymnasium bieden we alleen op onze vestiging in Kampen aan.”

Identiteit en Kwaliteit

“Welke opleiding een leerling ook volgt en op welke locatie hij ook zit, de pijlers onder de hele Pieter Zandt zijn identiteit en kwaliteit” vertelt De Ronde. „Om met het eerste te beginnen: het gaat niet om het bordje op de gevel, leerlingen en bezoekers moeten aan alles kunnen merken dat ze op een reformatorische school zijn. We willen onze leerlingen graag bijbrengen dat er meer is dan het leven hier op aarde. We moeten streven naar een hoger doel of , zoals Paulus het zegt, de dingen zoeken die boven zijn. Daarin hebben we de opdracht dat we leesbare brieven van Christus moeten zijn, ondanks onze beperkingen.”

Zes kernwaarden

Die identiteit is onder andere vertaald naar zes kernwaarden, vertelt de teamleider. „Toewijding, verantwoordelijkheid, moed, betrouwbaarheid, meeleven en respect. Die komen niet alleen tijdens weekopeningen en godsdienstlessen aan de orde, maar op elk moment van de dag.”

Bij de pijler “kwaliteit” denkt de Urker teamleider niet alleen aan examenresultaten en slagingspercentages. „Pedagogisch klimaat x leerklimaat = opbrengst (kwaliteit)”, stelt hij. “Hoe beter het pedagogisch klimaat en het leerklimaat zijn, hoe hoger de kwaliteit is. Gelukkig hebben wij op elke vestiging een heel prettig, warm pedagogisch klimaat, durf ik wel te zeggen. Uit enquêtes blijkt dat bijna al onze leerlingen met plezier naar school gaan.”

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is op de Pieter Zandt veel aandacht. „De eerstelijnszorg ligt bij de mentor of mentrix. Die voert regelmatig gesprekken en die houdt in de gaten hoe het met het welzijn van de leerlingen is gesteld.”

Persoonlijkheidsontwikkeling

Mocht er extra zorg nodig zijn, dan beschikt de Pieter Zandt over een breed arsenaal aan mogelijkheden. Er is Remedial Teaching mogelijk, er zijn structuurklassen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het doen en plannen van huiswerk, er zijn cursussen SoVa, Rots & Water en er is een Time-Inn-voorziening voor leerlingen die niet zeven lesuren achter elkaar in een reguliere klassensetting kunnen functioneren. De Ronde: „ Natuurlijk gaat het allereerst om thuisgevoel en veiligheid. Dat doet ertoe. Net zoals goede vakkennis en vaardigheden. Voor goede schoolresultaten zijn we als school verantwoordelijk. En gelukkig doen we het goed. Maar uiteindelijk draait alles om de vorming en toerusting van leerlingen. Wat zou het mooi zijn wanneer onze leerlingen, mede door het onderwijs op de Pieter Zandt, als christen dienstbaar zouden kunnen zijn in onze samenleving. In de vergaderingen van onze onderwijsteams en het Zorg Advies Team (ZAT) bespreken we regelmatig hoe het met onze leerlingen gaat en welke maatregelen er nodig zijn om alles goed en veilig te laten verlopen. ”

Reactie van ouders

Dat het met die leerlingenzorg wel goed zit, blijkt uit de resultaten van een tevredenheidsonderzoek, enkele maanden geleden. Een kleine greep uit de reactie van ouders:

  • Het leerlingvolgsysteem is erg goed en door de ouders goed te volgen. De lessen worden door de leraren wel interessant gemaakt.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de leerlingen ook vind ik het fijn dat mijn kind de mogelijkheid heeft om op school zijn huiswerk te maken.
  • Wij vinden de structuur goed en waarderen de korte lijnen zowel met de mentor als de docenten.

Contact

Pieter Zandt

  • Kampen, Kamperstraatweg 1a (8265 PA)
  • Staphorst, Achthoevenweg 3 (7951 SK)
  • Urk, Vlechttuinen 6 (8322 BA)
  • IJsselmuiden, Grafhorsterweg 53a (8271 CB)

038-8700800
info@pieterzandt.nl
www.pieterzandt.nl