Een plaats voor mensen met een beperking in gezin, kerk en samenleving.

Advertorial Helpende Handen

45 jaar geleden stond in een uitgave van Commissie Dovenzorg een oproep om bij voldoende belangstelling te komen tot de oprichting van een ‘Vereniging voor het gebrekkige kind - uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten’. Dat die belangstelling er was, blijkt uit het feit dat er op 20 januari 1973 ongeveer 65 mensen aanwezig waren bij de oprichtingsvergadering van het huidige Helpende Handen.


In de achterliggende 45 jaar is er veel veranderd. Niet alleen de termen waarmee over de doelgroep van Helpende Handen gesproken wordt (‘gebrekkige kind is nu ‘mensen met een beperking’), maar ook de breedte van het werk. Bij de oprichting was vooral aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichamelijke beperking. Inmiddels kunnen alle mensen met een levenslange of levensbrede zorgvraag bij Helpende Handen aankloppen. Naast mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking biedt Helpende Handen inmiddels ook ondersteuning aan bijvoorbeeld mensen met autisme, gedragsproblemen, een visuele beperking, dementie en Parkinson.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de Verenging is de achterliggende 45 jaar gelijk gebleven. Nog steeds mag het werk voor onze naaste met een beperking gedaan worden op basis van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Vanuit deze bron werkt Helpende Handen er aan om mensen met een beperking een volwaardige plaats te bieden in gezin, kerk en samenleving.

Vereniging
Helpende Handen is dé reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking en hun familieleden. De Vereniging is opgericht vanuit de Gereformeerde Gemeenten, maar bedient vanaf het begin leden vanuit alle reformatorische kerken. In de Ledenraad van Helpende Handen zijn deze kerken vertegenwoordigd.

Helpende Handen biedt haar leden ondersteuning door het beantwoorden van individuele hulpvragen. Wanneer vragen vaker bij Helpende Handen gesteld worden, neemt Helpende Handen hierover contact op met andere organisaties en de overheid. Door het aanbieden en organiseren van contact met mensen die in een zelfde situatie verkeren, biedt Helpende Handen de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met anderen.

Dankzij de steun van leden en kerken kan Helpende Handen werken aan versterken van de plaats van mensen met een beperking in gezin, kerk en samenleving.

Helpende Handen
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
Postbus 404
3440 AK Woerden
T 0348 48 99 70
E info@helpendehanden.nl
I www.helpendehanden.nl
IBAN: NL 17 ING B 0322 403464 t.n.v. Helpende Handen te Woerden