Een harde bons en daarna hulpgeroep op de gang

Er klinkt een harde bons en daarna hulpgeroep op de gang. Een groepje mensen komt er snel op af en ziet dat iemand van de trap is gevallen. Wat moet er nu gebeuren? Dit is een scenario dat zich vaak afspeelt op de cursuslocatie van in1keerBHV.nl. Nee, het is gelukkig niet zo dat er zich regelmatig mensen bezeren. Het is slechts het LOTUSslachtoffer dat een scenario naspeelt, zodat de cursisten van de BHV-cursus de zojuist geleerde theorie direct in de praktijk kunnen brengen.

Indeling cursus

De instructeurs van in1keerBHV.nl geven meerdere BHV-cursussen per maand. Deze cursussen vinden vaak plaats op de cursuslocatie van in1keerBHV.nl. Bij deze cursus wordt theorie met praktijk gecombineerd. Eerst wordt theorie over Brand & Ontruiming behandeld, waarna geoefend wordt met het blussen van een aantal brandjes. Daarna wordt theorie over het verlenen van Eerste Hulp behandeld, waarna met behulp van een LOTUSslachtoffer een aantal handelingen en het herkennen van ziektebeelden geoefend kunnen worden.

Incompany

De BHV-cursus wordt ook incompany, op de eigen locatie van een bedrijf, gegeven. Dit is vooral handig als er een groepje werknemers is dat de cursus moet volgen en als er voldoende ruimte is om de cursus in het bedrijf te geven. Een BHV incompany-cursus biedt het voordeel dat er ook met ontruimen geoefend kan worden, wat niet gedaan wordt bij de cursus op de cursuslocatie van in1keerBHV.nl. Het oefenen van een ontruiming op de cursuslocatie van in1keerBHV.nl heeft namelijk geen nut, omdat de manier waarop ontruimd moet worden afhankelijk is van de locatie.

Belang BHV-cursus

Het is belangrijk dat ieder bedrijf een aantal BHV’ers telt. ‘Dan is er altijd iemand aanwezig om Eerste Hulp te verlenen’, geeft eigenaar Arend Flier aan. Veel bedrijven kiezen ervoor om enkele werknemers de BHV-cursus van in1keerBHV.nl te laten volgen. Deze cursus wordt ieder jaar herhaald, zodat de BHV’ers altijd klaar zijn om in actie te komen.

in1keerBHV.nl
Anthonie Fokkerstraat 45B
3772 MP Barneveld