Een gemeente wordt niet vanzelf een plek waar mensen zich thuisvoelen.

Advertorial Gemeente en gezin
Gemeente en gezin

Gemeente zijn: dat is een opdracht en een uitdaging. Een gemeente wordt niet vanzelf een plek waar mensen zich thuis voelen rondom het Woord van God. Er is veel gebrokenheid. Toch is dit de plek waar God wonen en werken wil in de harten van mensen. Hij gaf de ambtsdragers een speciale taak in het verkondigen van het Woord, in het leiden van de gemeente en in het diaconaat. Maar het zijn niet alleen de ambtsdragers die verantwoordelijk zijn voor een sfeer van onderlinge liefde en verbondenheid. Daaraan dragen alle gemeenteleden bij. Op het Adviesplein gemeente en gezin vindt u informatie en toerusting op het gebied van gemeente zijn.

Toerusting ambtsdragers

Het takenpakket van ambtsdragers is veelzijdig. Ze hebben meestal geen opleiding gehad op het gebied van psychologie, pastoraat of gespreksvoering, maar het komt er vaak wel bij kijken in hun ambtelijk werk. Het kan een ambtsdrager voor moeilijke dilemma's plaatsen. Hoe krijg ik op een goede manier contact met die jongere die dreigt af te haken? Ik heb vermoedens van huiselijk geweld bij een gezin in mijn wijk, maar wat kan ik nu het beste doen? Hoe vind ik de juiste ‘golflengte’ in het pastoraat bij die man met een verstandelijke beperking? Het is waar: ambtsdragers hoeven hun werk niet alleen te doen. Ze mogen geloven in hun Zender, Die hen kracht en wijsheid geeft. Toch kan het goed zijn om toegerust te worden voor de ambtelijke praktijk. Op het Adviesplein wordt een overzicht gegeven van de toerusting die vanuit de verschillende organisaties wordt aangeboden. Denk aan toerusting voor pastorale gespreksvoering, catechese, mediation bij problemen of financiële hulpverlening. Toerusting op maat, toegespitst op de plaatselijke wensen, is ook mogelijk.

Zorg voor jongeren

De tijd dat de aandacht voor jongeren in de gemeente zich beperkte tot de catechese en het jeugdwerk, is voorbij. In een tijd waarin jongeren zich minder gebonden voelen aan verenigingen of instituten, is het nodig om alle jongeren in beeld te houden en met hen verbonden te blijven. Nieuwe initiatieven ontstaan, zoals mentoraat, vormen van jongerenpastoraat en commissies die gemeentebreed kijken naar de zorg voor jongeren. Zorg voor jongeren is maatwerk, omdat geen gemeente hetzelfde is. De jeugdwerkadviseurs van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten geven kerkenraden en jeugdwerkers hierin advies. Er is in de afgelopen jaren ook meer aandacht gekomen voor een veilige sfeer in het jeugdwerk en in de gemeente als geheel. Op het Adviesplein ziet u welke organisaties hierbij betrokken zijn.

Netwerken in de gemeente

De kerk is een gemeente buiten het paradijs. Veel gemeenteleden kennen zorgen en verdriet, ziekten en beperkingen. Maar een gemeente is ook het lichaam van Christus: als één lid lijdt, lijden de andere leden mee. Het ene gemeentelid heeft een groter sociaal netwerk dan het andere. Met name in grote gemeenten kan het moeilijk zijn om iedereen in het oog te houden. In veel gemeenten zijn daarom netwerken opgezet of andere vormen van onderlinge zorg. Het kan fijn zijn om te weten hoe andere gemeenten dit hebben opgezet. Het Deputaatschap DMZ, De Vluchtheuvel en Helpende Handen bieden hierin informatie en toerusting voor hun doelgroep. Op het Adviesplein vindt u deze informatie bij elkaar.

Op de hoogte blijven?

Een overzicht van alle toerusting op het gebied van gemeente en gezin, dat is wat de samenwerkende organisaties CGO, Helpende Handen, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Werkgroep Gezin (KGJO) en Vluchtheuvel met het Adviesplein op het oog hebben. Wekelijks worden ervaringsverhalen gedeeld via een blog en worden er nieuwsbrieven verzonden naar kerkenraden en opvoeders met de actuele thema's. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op een van deze uitingen op www.gemeenteengezin.nl.