De keukentafel in ere hersteld

Advertorial Helpende Handen

Lang was de keukentafel in veel huizen het centrale meubelstuk. De hele week, met uitzondering van de zondag, werd deze tafel gebruikt voor de gesprekken in het gezin. Een aantal jaar geleden gaf de vorige regering de keukentafel - in figuurlijke zin - weer een centrale plaats. Burgers zijn bij hulpvragen bij de burgerlijke gemeente afhankelijk van de uitkomst van het zogenoemde keukentafelgesprek.


De burgerlijke gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Om te bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is, vindt er een ‘keukentafelgesprek’ plaats tussen de zorgvrager en een gemeenteambtenaar. Tijdens dit gesprek wordt de situatie van de hulpvrager besproken. Voor veel mensen is zo’n gesprek wellicht spannend of onbekend.

Dat geldt ook voor de familie Van der Veen. Ze merken dat het steeds lastiger wordt hun zoon Karel datgene te geven wat hij nodig heeft. Nu hoorden ze onlangs tijdens een contactgroepbijeenkomst van Helpende Handen dat er ouders waren die hiervoor bij de burgerlijke gemeente hebben ‘aangeklopt’. Daarom namen ze onlangs contact op met een medewerker van het zorgloket van de gemeente. Volgende maand hebben ze een gesprek met een ambtenaar van de gemeente. Maar, vragen ze zich af: ‘hoe moeten we ons voorbereiden?’, ‘wat kunnen en moeten we wel of niet zeggen?’ en ‘krijgen we wel de ondersteuning die voor Karel nodig is?’.

Cliëntondersteuning
In hun kerkbode en het ledenmagazine Samen van Helpende Handen hebben ze gelezen dat consulenten persoonlijke dienstverlening van Helpende Handen hun deze cliëntondersteuning kunnen bieden. Ze besluiten een e-mail te sturen en hun vraag daarin te omschrijven. Naar aanleiding van deze e-mail neemt een consulent contact met de familie Van der Veen op. Telefonisch bereiden ze het gesprek voor. De consulent probeert duidelijk te krijgen wat Karels ouders precies nodig hebben en of er bijvoorbeeld in de familie of kerkelijke gemeente mensen zijn die hen kunnen helpen.

Op de dag van het gesprek met de gemeente ontmoeten de consulent, Karel en zijn ouders elkaar en bereiden ze het gesprek nog even voor. Tijdens het gesprek ondersteunt de cliëntondersteuner van Helpende Handen de familie in het gesprek. Korte tijd na het gesprek ontvangt de familie bericht van de gemeente dat de door hun aangevraagde ondersteuning is toegekend. Ze zijn blij en dankbaar dat ze besloten hebben contact met Helpende Handen op te nemen. Anders hadden ze niet geweten hoe ze het gesprek met de gemeenteambtenaar goed hadden kunnen voeren.

Onbekendheid
Uit onderzoek komt regelmatig naar voren dat veel burgers niet bekend zijn met het feit dat ze bij het gesprek met de burgerlijke gemeente gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit recht is echter in de wet vastgelegd! Om de onafhankelijke cliëntondersteuning beter bekend te maken, heeft de nieuwe regering in haar plannen vastgelegd dat er meer budget beschikbaar komt om burgers deze ondersteuning te bieden.

Identiteit
Zeker wanneer er sprake is van identiteitsgebonden zorg- of ondersteuningsvragen is het aan te raden contact op te nemen met een cliëntondersteuner die weet waar welke identiteitsgebonden ondersteuning geboden wordt. Helpende Handen heeft als reformatorische belangenvereniging deze kennis en ervaring ‘in huis’. De ondersteuning bij het keukentafelgesprek is - in verband met contracten met deze gemeenten - gratis voor inwoners van de Barneveld en Neder-Betuwe. Uiteraard kunnen leden van Helpende Handen ook gratis gebruik maken van ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

De namen van Karel en zijn ouders zijn gefingeerd.

Helpende Handen
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
Postbus 404
3440 AK Woerden
T 0348 48 99 70
E info@helpendehanden.nl
I www.helpendehanden.nl