Bram Prins: “Bij Adullam voel ik me thuis”

Advertorial Adullam
Bram Prins
3

Als lid van een ondernemersfamilie lag het voor de hand dat Bram Prins (57) ondernemer zou worden. Zo ging het niet helemaal. Na het behalen van zijn diploma accountancy wordt hij Manager Dienstencentrum bij de landelijke zorgorganisatie Philadelphia. Hij heeft er een fijne baan, hoewel hij zich in het protestants-christelijk milieu nooit helemaal als de spreekwoordelijke vis voelt. Op een advertentie voor algemeen directeur bij Adullam in 2007 wordt hij aangenomen. Als Raad van Bestuur vertelt Bram wat hij zo mooi vindt aan werken bij Adullam, waar hij met de organisatie naar toe wil èn doet hij een dringende oproep om te solliciteren.

Thuis bij Adullam from Stichting Zorg Adullam on Vimeo.

Bram: “Mijn eerste bezoek aan een voorziening zal me altijd bijblijven. Ik weet nog dat ik zat te wachten bij Veldheim, en wat me opviel was het zingen vanuit het gevoel van een psalm bij de dagopening. Ik dacht: ‘Ja, hier voel ik me thuis. Hier wil ik zijn.’
“Inderdaad weer bij een zorgorganisatie. Het is mooi om je in te zetten voor je beperkte naaste. Natuurlijk heeft mijn affiniteit met de zorg ook te maken met het feit dat ik een jaar jongere broer heb die verstandelijk beperkt is geworden. Wij trokken vroeger intensief met elkaar op. En nog wanneer we bij elkaar zijn,” glimlacht hij.

“Het is mooi om je in te zetten voor je beperkte naaste.”

Verbondenheid ervaren
“Kenmerkend voor Adullam is, dat we vanuit Gods Woord zorg en ondersteuning bieden aan de naaste bij het zoveel mogelijk laten ervaren van het dagelijks leven. Zorg bieden vanuit Gods Woord vertaalt zich bijvoorbeeld in het samen psalmen zingen met bewoners. Ik vind het altijd een heel mooi moment. Of het uit de Bijbel lezen. Wanneer er een gesprek tussen begeleiders en cliënten ontstaat, dan proef je soms doorleving. Dat schept verbondenheid. We spreken dezelfde taal en dan vallen verschillen weg. Voor God zijn we allemaal zondaren die genade nodig hebben. Of je nu veel talenten hebt, of zeer beperkt bent.”
“Het gaat bij de zorg vanuit Gods Woord natuurlijk niet alleen om het Bijbels onderwijs. Onze medewerkers getuigen met hun houding van bewogenheid met de naaste. En een ernstig besef om het Woord van God aan het hart van de mensen te leggen. Het raakt mij, als ik een begeleider met ontzettend veel geduld een Bijbelvertelling zie doen.”

Stip op de horizon
“Onze toekomstvisie is om de komende jaren de samenleving een grotere rol te laten spelen bij het organiseren van passende hulp. Dat vraagt investeringen in identiteit, optimale zorg en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit zijn de pijlers van onze kwaliteitsorganisatie.”

Optimale zorg
“Op het gebied van optimale zorg bieden we zoveel mogelijk passende zorg aan vanuit het ASBM-model. Het kennen van de cliënten en hun behoeften staat hierbij voorop, zowel bij wonen, werken als in de vrije tijd. Vandaaruit kan ook gekeken worden naar een betekenisvolle dagbesteding, passend bij iemands interesses en capaciteiten. Met het aanbod van diverse werkzaamheden voor allerlei niveaus op de verschillende locaties kan dit ook.”
“Wat ik persoonlijk een heel mooi voorbeeld vind, is Veldheim bewoners die in Ede glas inzamelen voor senioren. Onze deelnemers doen nuttig werk en ze ontvangen waardering van de buurtbewoners. Zo ontstaan er door heel Adullam heen mooie projecten met veel wederkerigheid.”

“De tendens is, dat mensen met een beperking naar de zijlijn van de samenleving dreigen te verschuiven. Hierin hebben wij allemaal een taak. We kunnen laten zien hoe waardevol ook deze mensen met een beperking zijn. Laat maar zien welke mogelijkheden zij in huis hebben.”

Identiteit
“Grotere betrokkenheid op en vanuit de samenleving vraagt om meer toerusting, voor zowel begeleiders als deelnemers. Cliënten die elders aan het werk gaan hebben toerusting nodig in hun contact met andersdenkenden zodat ze zich ook buiten de beschermde omgeving van Adullam veilig voelen. Er ontstaat meer vraag vanuit onze organisatie naar handvatten om invulling te geven aan identiteit. Hiervoor hebben we het introductieprogramma opnieuw ontwikkeld.”

“In onze verdere ontwikkeling is fondsenwerving van belang. Het geld dat ons vanuit onze achterban is geschonken, is geïnvesteerd in mooie huisvesting met eigen woon- en leefruimte voor onze cliënten. Maar we hebben ook gelden nodig om onze identiteit in stand te houden. De overheid stelt hier geen middelen voor ter beschikking.”

Aantrekkelijk werkgeverschap
Adullam wil een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. “De kern van het ASBM model geldt ook voor ons team. Het gaat om het kennen van onze medewerkers. Zoveel mogelijk proberen we werk te zoeken dat aansluit bij iemands behoeften en talenten. We investeren in onze professionele organisatie met mogelijkheden tot opleidingen en groei. Adullam besteedt de helft meer aan opleidingen dan wat de cao verplicht.”

Dringende oproep om te solliciteren
“Werken bij Adullam betekent ook naar vermogen vanuit Gods Woord te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen, een mooie en verantwoordelijke taak. Adullam zoekt hiervoor medewerkers die de grondslag van harte onderschrijven. Er zijn nu behoorlijk wat langer openstaande vacatures, met name in de intensieve (gedrags)zorg. Dit werk wordt nu gedaan door uitzendkrachten die goed zijn in hun werk, maar de identiteit vaak niet delen. Je begrijpt, dat is niet wenselijk en echt zorgelijk. Graag wil ik mannen en vrouwen in de achterban vragen om na te denken over of ze van betekenis kunnen zijn op zo’n groep. Wij wachten op je!”

Meer weten over Adullam?
Kijk op adullamzorg.nl of bel 088 238 55 26. Kijk op werkenbijadullam.nl voor actuele vacatures.