Bijbelse hulpverlening in China: tegen de verdrukking in

8

De kerk in China groeit. Hoewel officiële cijfers ontbreken, wordt internationaal gerekend op meer dan 130 miljoen christenen in het land met 1,3 miljard inwoners. Daarmee is het aantal christenen hoger dan het ledenaantal van de Communistische Partij die 85 miljoen leden telt. Met de groei neemt ook de behoefte aan goede, Bijbels verantwoorde boeken toe. De praktijk leert echter dat het overgrote deel van de ‘christelijke boeken’ een gebrek heeft aan Bijbels gereformeerde inhoud.

Daarom publiceert en verspreid de Hudson Taylor Stichting al meer dan 20 jaar Bijbels verantwoorde boeken in de Chinese taal. Het betreft daarbij Belijdenissen en Catechismussen, een uitgebreide systematische theologie, kinderbijbels, studiebijbels en reformatorische boeken. Een belangrijk deel van dit lectuurwerk gebeurt ondergronds, de tegenwerking van de Chinese overheid is onverminderd sterk. Zeker nu het aantal gelovigen dagelijks stijgt, lijkt de repressie toe te nemen.
Naast lectuur is de Hudson Taylor Stichting ook actief op het gebied van toerusting, onderwijs en diaconaat. Elk jaar geeft de stichting toerustingssessies om voorgangers te onderwijzen in de waarheid vanuit de Bijbel, de belijdenissen en catechismussen (Heidelberg, België en Westminster). Deze sessies vinden doorgaans vier keer per jaar plaats. Na het volgen van acht sessies, ontvangt een voorganger een certificaat van voltooiing voor de cursus.
Onder christelijke ouders in China is een groeiend verlangen en bewustzijn om hun kinderen op te voeden volgens de principes van Gods Woord. De Hudson Taylor Stichting ondersteunt ze met reformatorisch lesmateriaal. Christelijke leraren worden getraind in het ontwikkelen van een christelijk wereldbeeld, om zo de strijd aan te binden tegen het seculiere wereldbeeld van de Chinese overheid.
Op het gebied van diaconaat verleent de Hudson Taylor Stichting hulp aan kerkgezinnen in crisissituaties. Vanuit de opdracht ‘draagt elkanders lasten’ is in dringende noden geholpen, bijvoorbeeld bij noodzakelijke medische behandelingen en de wederopbouw van huizen die werden verwoest door brand of aardbevingen. Ook bieden we regelmatig financiële steun aan chronisch zieke of gehandicapte mensen die door hun ouders of families worden verzorgd. Structurele financiering wordt geboden aan ‘Home of Love’, een opvanghuis voor kinderen met een handicap. Zij kunnen niet door hun ouders worden verzorgd of zijn te vondeling zijn gelegd.
De stichting is vernoemd naar de bekende Britse zendeling J. Hudson Taylor (1832-1905). Al op jonge leeftijd voelde hij de roeping van God om het Evangelie aan het Chinese volk te brengen. In 1853, hij was toen 21 jaar, maakte hij zijn eerste zendingsreis naar China. In 1865 richtte hij de China Inland Mission (CIM, Chinese Inwendige Zending). Op het moment van de dood van Hudson Taylor, was CIM gezegend met 205 zendingsposten en 849 zendelingen in China. Hudson Taylor's leven werd gekenmerkt door diepe bezorgdheid voor de zielen in China die nog nooit het Evangelie van Jezus Christus hadden gehoord. Maar ook door een onwrikbaar vertrouwen in de trouw van God.
Herkent u de diepe bezorgdheid voor het volk van in China dat zo vaak verstoken is van het Evangelie? Steun dan het werk van de Hudson Taylor Stichting. Doneer nu en maak uitbreiding van ons werk mogelijk. Werk dat we doen in afhankelijkheid van de Heere die al veel deuren heeft geopend in China.