Bescherm het Cheider tegen jodenhaat

St. Vrienden van het Cheider

Tienduizenden leerlingen arriveren dagelijks met de fiets of het ov bij hun school. Ze lopen onbekommerd het plein op en af en vertrekken enkele uren later op dezelfde manier als ze gekomen zijn. Op het Cheider in Amsterdam gaat dat heel anders...

De leerlingen die bij de orthodox-joodse school Het Cheider aankomen, stuiten op een hoge muur, die hun school beschermt tegen de buitenwereld. Voordat ze naar binnen mogen, moeten ze eerst door een kogelvrije sluis. Als ze eenmaal op het plein zijn, kunnen ze niet meer zomaar even naar buiten, want dat is te gevaarlijk. Niet voor niets surveilleert de Koninklijke Marechaussee voor het hek, niets voor niets hangen er politiecamera’s, waarvan de beelden zeven dagen per week, 24 uur per dag, worden bekeken.

St. vrienden van het Cheider

„De tijd dat joodse gezinnen in Nederland in alle rust en veiligheid konden wonen en leven, lijkt voorbij”, zegt dr. M. van Campen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Cheider. „Dagelijks ervaren zij de dreiging van anti-joodse uitingen en gedragingen. Dit alles gaat aan de kinderen van de orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam niet voorbij.”

Beveiliging

Binyomin Jacobs, opperrabijn en voorzitter van de raad van advies, ervaart het als „een moeizaam gevecht in een samenleving waarin antisemitisme helaas groeit en secularisatie de nieuwe godsdienst lijkt te zijn”.

Vandaar dat de stichting Vrienden van het Cheider zich inzet om joodse kinderen tegen terreur te beschermen. Van Campen: „De bedreiging van de kinderen van het Cheider blijft onverminderd hoog. Vooral door de adequate beveiliging hebben zich in het recente verleden gelukkig geen ernstige incidenten voorgedaan. Deze zijn voornamelijk beperkt gebleven tot schelden en andere vormen van treiteren.”

Geld en gebed

Om de veiligheid van de Cheider-scholieren in de toekomst op niveau te houden, is er echter (veel) geld en gebed nodig. De voorzitter roept mensen uit heel christelijk Nederland dan ook op om het werk van de stichting in woord en daad te steunen. „Als christenen uit de volken weten we ons toch medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze joodse volksgenoten? Laten we ervoor zorgen dat een gedwongen emigratie vanuit Nederland naar Israël niet nodig is. Mogen we op uw steun rekenen? Israël is immers nog steeds Gods oogappel en onze oudste broeder?!”

De dankbaarheid vanuit de joodse gemeenschap voor de steun in de afgelopen dertig jaar is groot. „Om midden in het gevecht te zien dat onze christelijke broeders en zusters achter, voor en naast ons staan, is een geschenk van Boven”, zegt Jacobs. „De steun reikt veel verder dan het financiële, maar demonstreert dat de joodse gemeenschap dit keer niet alleen staat.”

-----

Vrienden van het Cheider
Molenstraat 5
3927 AB Renswoude
0318-519404
info@vriendenvanhetcheider.nl.
www.vriendenvanhetcheider.nl
rek.nr.: NL22 INGB 0000 4199 25