“Als ik zie dat deelnemers genieten van de verkoping, dan geniet ik ook!”

4

“Om eerlijk te zijn zei de verkoping me vroeger niks. Diep in mijn hart vond ik de grote oliebollenactie veel leuker. Maar nu ik het een aantal jaren heb gedaan, ga ik er steeds meer plezier in krijgen. Ook als ik zie hoe de deelnemers ervan genieten, dat is wel heel mooi ja,” glimlacht vrijwilliger Erik Verhoeks (34). Hij is voorzitter van het comité dat de jaarlijkse verkoping op Veldheim in Ede regelt. Daarnaast is hij betrokken bij de grote oliebollenactie.

“Waardoor het komt dat ik het leuker ga vinden? Ik denk omdat ik nu meer ervaring heb. We hebben een draaiboek en een goed lopend team. Zelf houd ik controle over de voortgang. Daardoor krijg ik meer oog voor het mooie van de dag,” zegt Erik. Gemiddeld bezoeken zo’n achthonderd tot duizend bezoekers de verkoping.

Tijd vrijmaken voor een ander

“Niet altijd toont iedereen begrip voor het feit dat je zóveel tijd steekt in iets waar je niet voor betaald wordt. Voor de oliebollenactie bakken we ongeveer achttienduizend oliebollen en bijna negentienduizend appelflappen. Ik ga alleen even naar huis om een paar uurtjes te slapen. Sommige mensen begrijpen daar niks van en verklaren me voor gek. Dat raakt me soms best wel. Op zulke opmerkingen ga ik maar niet meer in. Het is het niet waard om boos op te worden. Ik zeg wel altijd: vrijwilligerswerk moet in je zitten. Je moet tijd willen vrijmaken voor een ander.”

‘Vrijwilligerswerk moet in je zitten. Je moet tijd willen vrijmaken voor een ander.’

Samen

“Waarom ik dit doe? Tja,” zegt Erik. Peinzend wrijft hij even met zijn hand over zijn kin. Er valt een stilte. “Je doet het met elkaar. Door de onderlinge band in het comité blijf je dit werk doen. Ons team bestaat uit twaalf vrijwilligers. Het enthousiasme waarmee ze jaarlijks terugkomen, houdt je op de been. Je moet jezelf kunnen wegcijferen. Toen ik net begon, had ik ook geen bijzondere klik met gehandicapten nee, niet echt. Maar ik weet dat ik me inzet voor het vervoer van mensen met een beperking, dat maakt verschil. En ik zie dat Adullam ook blijft nadenken over hoe ze hun middelen zo goed mogelijk kunnen besteden. Zo zag ik pas een elektrische driewieler staan. Of een nieuwe schommel. Hiermee worden deelnemers gestimuleerd om goed te bewegen. Dat is voor hen ook belangrijk.”

‘Mensen met een beperking kunnen tot voorbeeld zijn’.

Belangrijk

“Sommige gehandicapten weten goed wat er met de opbrengst gebeurt. Ik heb gemerkt aan een aantal deelnemers dat ze ons hierdoor ‘belangrijk’ vinden. Maar goed, je moet vrijwilligerswerk vooral niet doen om er zelf iets van te worden. Dan hou je het niet lang vol,” vervolgt Erik. “Het gaat erom wat je met elkaar neer zet.”

Daar doen we het voor from Stichting Zorg Adullam on Vimeo.

Mooie momenten

“Deelnemers voelen zichzelf heel belangrijk als ze betrokken worden bij de verkoping. Dan zie ik heel mooie dingen gebeuren. Zoals twee mensen die tijdens de verkoping heel nauwgezet zwerfafval verzamelen. Wat dat met ze doet! Dat vind ik heel mooi om te zien.” “Of die keer dat ik een jongen sprak na de jaaropening op Veldheim. Hij beschaamde mij door terug te komen op de inhoud van de meditatie, terwijl ik zelf al weer met mijn gedachten ergens anders was. Deze mensen denken soms meer na dan wij. Daarin kunnen mensen met een beperking je nog tot voorbeeld zijn.”
“Het mooiste moment voor mij is misschien wel het einde, wanneer alles klaar en goed verlopen is,” zegt Erik. “Maar eer het zover is, hebben we nog wel even een uitdaging. Degene die de dagopening zou verzorgen, is onverwachts verhinderd. Ik ga vanavond gelijk even iemand anders proberen te regelen. Het laat me toch niet los.”

Ook een verkoping of actie organiseren?

Bel of app naar 06 39 14 16 14 of mail naar steun@adullamzorg.nl.
Kijk ook op www.adullamzorg.nl/actievrijwilliger voor meer informatie.


Stichting Zorg Adullam

Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
T 088 238 55 26
www.adullamzorg.nl