Beens Groep werkt aan betere vaarwegen

Partnercontent - Beens Group

Waterbouw - wat is dat eigenlijk? Iedere Nederlander (en menig toerist) heeft de prachtige grachten in onze steden bewonderd. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld waterbouw. Nog meer voorbeelden van waterbouw zijn kade- en oeverconstructies, baggerwerken, binnenstedelijke kademuren, houten bruggen en steigers, remmingwerken, etc. Een van de bedrijven die hard meewerken om het Nederlandse land veilig en het water bevaarbaar te houden, is Beens Groep.