Ook akkerbouw en varkenssector geraakt door verbod uitrijden mest

Binnenland

Niet alleen melkveehouders, maar ook varkenshouders, akkerbouwers en pluimveehouders zullen de gevolgen voelen van het verbod op het uitrijden van dierlijke mest op het land, schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.