Embryowet beperkt verruimen is illusie

Opinie

In het onlangs verschenen rapport ”Een ongekend begin” bekent het Wetenschappelijk Instituut van het CDA eindelijk kleur op medisch-ethisch terrein. De denktank ziet ruimte voor het kweken van embryo’s voor medisch-wetenschappelijke doeleinden, zij het onder beperkende voorwaarden.