Onzekerheid blijft na lang stikstofdebat

Binnenland

Na een lange debatdag blijft er veel onzekerheid over de uitwerking van de stikstofplannen van het kabinet. De Kamer eiste geen aanpassing van de stikstofkaart, maar definitief is die nog zeker niet.