TenneT zoekt in zuiden naar bedrijven die net willen ontlasten

Economie

TenneT is in Noord-Brabant en Limburg op zoek naar bedrijven die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten. Zo wil de netbeheerder ruimte creëren voor nieuwe partijen. Volgens TenneT is deze methode al eerder succesvol toegepast in Groningen en Zeeland. In grote delen van Nederland is sprake van een tekort aan capaciteit op het hoogspanningsnet.