Weerwoord: Onvolledige leesroosters

Opinie

Hoe lezen we de Bijbel? Wellicht dat we teksten zoeken die ons aanspreken. In onze kerken hebben de predikanten meestal de vrijheid om een eigen tekst te kiezen. Het gevolg is dat bepaalde passages vaak gekozen worden en andere buiten beschouwing blijven.