Ab van Veldhuizen kwam in gewetensnood op brede school

Onderwijs & opvoeding

Ab van Veldhuizen (65) uit Barneveld verwisselde 22 jaar geleden het protestants-christelijk onderwijs voor het reformatorische Van Lodenstein College in Hoevelaken. Op de brede christelijke school waar hij werkte, hield hij het niet langer vol.