Eindhoven dreigt met gedeeltelijke sluiting asfaltfabriek

Binnenland

De gemeente Eindhoven dreigt met gedeeltelijke sluiting van de Asfalt Centrale Eindhoven ACE als de fabriek de uitstoot van benzeen niet verlaagt. Die uitstoot is te hoog, meer dan de maximum toegestane norm. Om ACE tot vermindering van de emissie te bewegen legt de gemeente een dwangsom op van 10.000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 40.000 euro. Na het bereiken van dat maximum wordt overgegaan tot sluiting van dat deel van het productieproces waar de maximum norm voor de uitstoot van benzeen wordt overschreden.