ANWB: meer geld nodig voor wegenonderhoud

Binnenland

De ANWB vindt dat er meer geld nodig is voor het onderhoud aan het wegennet en andere infrastructuur. In de miljoenennota van het demissionaire kabinet is 3,6 miljard gereserveerd voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. „Dat bedrag is echter te laag om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen.”