Voorgangers in Israël beducht voor islambekeerlingen

Kerk & religie

Christenen met een islamitische achtergrond vinden in Israël maar moeilijk aansluiting bij een christelijke gemeente. De kerken zijn bang voor de reacties van moslims.