Term wezenzondag minder goed gekozen

Opinie

Sinds de vroege kerkgeschiedenis staat in het kerkelijk jaar de zondag na de hemelvaart van de Heere Jezus bekend als de wezenzondag. Die naam is terug te voeren op het woord van de Heiland tot Zijn discipelen: „Ik zal u geen wezen laten” (Johannes 14:18).