‘Bevoorraden emissievrije zones onmogelijk zonder regie overheid’

Economie

De overheid moet direct duidelijkheid geven en de regie nemen bij de energietransitie van transport en logistiek, anders wordt het bevoorraden van bedrijven in een ‘zero emissie zone’ in 2025 onmogelijk. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zo is volgens de brancheorganisatie snel aanleg nodig van publieke en private laadinfrastructuur voor vrachtwagens. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2025 zones mogen instellen waar alleen goederenvervoer is toegestaan met voertuigen die geen broeikasgassen uitstoten.