Wet is nodig omdat ik zo verdorven ben

Opinie

Het artikel van dr. G. A. van den Brink (RD 25-2) nodigt uit om nog meer te zeggen hoe ik Luther, en Calvijn en andere leermeesters, probeer te begrijpen. Ik wil me laten onderwijzen en daarmee mijn winst doen in prediking en pastoraat. Opdat door de werking van Gods Geest gevallen zondaren tot Christus worden gebracht.