50-jarig bestaan Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten herdacht

Ds. W. Harinck

GOUDA – „Dovenzorg is uit de nood geboren. Ook de doven hebben het Woord in de prediking en op de catechese nodig.”

Dat zei ds. W. Harinck, voorzitter van de Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten, zaterdag in Gouda tijdens de herdenking van het vijftigjarig bestaan. Hij ging voor in een dovendienst voor de vele aanwezigen, waarin gebaren zijn woorden ondersteunden en twee doventolken assisteerden.

De predikant uit Moerkapelle wees op de hoge vlucht die het dovenwerk in de Gereformeerde Gemeenten genomen heeft: dovendiensten, catechisatielessen, Bijbelstudiebijeenkomsten, ontmoetingsdagen en de uitgave van het blad DovenContact. „Het grootste is dat de Heere voor Dovenzorg heeft willen zorgen.”

Ds. Harinck preekte over 2 Samuel 7:18, waar het gaat over Davids ootmoedige houding, zijn gevoel van onwaardigheid en zijn verwondering over Gods trouw. „Als we vandaag vijftig jaar Dovenzorg gedenken, dan kunnen we het beste David nazeggen: „Wat is Dovenzorg dat U ons tot hiertoe hebt gebracht?”” De predikant zei dat de Heere de prediking in de dovendiensten heeft willen gebruiken om Zijn stem te laten horen.

Na de dienst presenteerde B. Agteresch, secretaris van de stichting en eindredacteur van DovenContact, het jubileumboek ”Vijftig jaar Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten”. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan E. Hakkenberg-van Arkel, weduwe van ds. D. Hakkenberg, de eerste voorzitter van Dovenzorg. De volgende exemplaren gingen naar de daaropvolgende voorzitters, ds. R. Boogaard, ds. G. J. van Aalst en ds. W. Harinck.

’s Middags vertelde Jacqueline Baaij aan de kinderen de een Bijbelverhaal over de wonderbare spijziging. Baaij is betrokken bij het dovenonderwijs in Tholen, waar ze maandelijks een Bijbelvertelling verzorgt. Een groep oudere jeugd krijgt daar les over de Dordtse Leerregels.

Leden van Ora et labora, christelijke vereniging van doven en slechthorenden van de Gereformeerde Gemeenten, zongen Psalm 100:1 en 4 in gebarentaal.