Liveblog: Vergaderdag synode CGK afgesloten

beeld RD

Het moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft besloten om de derde vergaderweek te beperken tot één dag, 29 september. Het moderamen stelt voor om een definitief besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot de synode van 2023.