Winkeliers Capelle a/d IJssel tegen koopzondag

Luchtopname van het grootste winkelcentrum van Capelle aan den IJssel, De Koperwiek. De meeste ondernemers in het centrum zitten niet te wachten op het openstellen van hun winkels op zondag, zo blijkt uit een enquête. Foto ANP ANP
2

CAPELLE A/D IJSSEL – Een overgrote meerderheid van de winkeliers in Capelle aan den IJssel voelt niets voor winkel­openstelling op zondag. Dit bleek maandag uit de resultaten van een enquête die de fracties van SGP en ChristenUnie van Capelle aan den IJssel hebben laten uitvoeren.

Bijna 80 procent van de ruim 
200 winkeleigenaren of filiaalhouders uit de 8 winkelgebieden in Capelle aan den IJsel heeft aan de telefonische enquête deelgenomen. Van hen gaf 65 procent aan tegen zondagsopenstelling van hun winkel te zijn.

Veruit de meeste geënquêteerden vinden dat hun winkel­deuren vaak genoeg opengaan zeggen op één dag rust gesteld te zijn. Een kwart van hen stelt dat opengaan op zondag niet rendabel is.

Geloofsovertuiging speelt voor 14 procent van de ondernemers een rol om ’s zondags dicht te blijven. Voor anderen zijn sociale en financiële afwegingen doorslaggevend; 9 procent gaf aan deze vraag niet te willen of mogen beantwoorden. Voorstanders noemen klantvriendelijkheid en een grotere omzet als belangrijke redenen voor zondagsopenstelling.

De fracties van de ChristenUnie en de SGP tonen zich uiterst tevreden met de onderzoeks­resultaten. „In de eerste plaats vinden we het waardevol dat we hiermee inzicht in de wensen van de lokale winkeliers hebben gekregen”, stellen fractievoor­zitters Weggeman (SGP) en Grauss (CU) in een gezamenlijke verklaring. „Daarnaast blijkt dat de standpunten van onze partijen op dit punt bij die van een ruime meerderheid van de Capelse winkeliers aansluiten.”

Naar aanleiding van de enquête-
uitslag houden de Capelse fracties van SGP en ChristenUnie een open debatavond op 
24 april. Tijdens deze bijeenkomst geven diverse sprekers, onder wie Tweede Kamerleden, hun visie op de zondags­openstelling van winkels. Ook zullen voor- en tegenstanders onder de winkeliers in Capelle aan den IJssel hun commentaar op de uitkomst van de enquête geven.

De complete onderzoeksresultaten staan op de websites van beide partijen.


„Draagvlak voor coalitieafspraak bij winkeliers”

Coalitie­afspraken over de zondagsopenstelling in Capelle aan den IJssel leverden eerder luid protest vanuit de oppositie op. Dat het merendeel van de winke­liers niet op koopzondagen zit te wachten, is een belangrijke opsteker voor coalitiepartijen SGP en CU.

„Hieruit blijkt dat de coalitieafspraken over het niet op zondag openstellen van winkels een breed draagvlak onder de ondernemers hebben”, stellen de fractie­voorzitters A. Weggeman (SGP) en M. Grauss (CU). In de coalitie­onderhandelingen van 2010 wisten ze te bedingen dat woonboulevard Capelle XL in plaats van alle zondagen alleen de wettelijk toegestane twaalf zondagen per jaar open mocht.

VVD-fractievoorzitter N. van Veen ziet in de resultaten geen aanleiding om het standpunt van zijn partij te veranderen, liet hij gisteren weten. „Het coalitie­akkoord is er nu, maar als liberaal vind ik dat ondernemers zelf zouden moeten kunnen bepalen of ze open willen.” D66 liet vanmorgen dezelfde geluiden horen. „Wij vinden dat dit de vrije keuze van ondernemers moet zijn”, aldus Josien van Capelle.

„Met dit standpunt zouden de kleine ondernemers over de kop gaan”, rea­geert fractievoorzitter Grauss van de CU. „Je houdt dan enkel de grote jongens over.”

„De overheid heeft als taak belangen van ondernemers tegen elkaar af te wegen”, vult SGP-fractievoorzitter Weggeman aan. „Zolang de Winkeltijden­wet niet wijzigt, dient deze voor de gemeente het uitgangspunt te zijn. Uit de enquête blijkt dat slechts een zeer klein deel van de ondernemers wil dat de politiek het aantal winkelzondagen aan de middenstand overlaat.”

VVD’er Van Veen wijst er verder op dat CU en SGP woonboulevard Capelle XL niet in hun onderzoek opgenomen hebben. Die ligt vlak naast het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium en is dus twaalf zondagen per jaar open.

Weggeman wuift de opmerking weg. „In Capelle XL vind je meubelzaken en grote winkels als Karwei en Seats and Sofa’s. Die horen bij een heel andere branche dan de winkels die nu onderzocht zijn.”


„Zes dagen is genoeg”

De keuze voor of tegen zondagsopenstelling is door winkeliers in Capelle aan den IJssel toegelicht met een motivatie. Een bloemlezing.

„Eigenlijk ben ik tegen. Maar ik word nu gedwongen om over zondagsopenstelling na te denken. De maatschappij verandert zo snel, met de huidige wetgeving wordt het onontkoombaar om open te gaan. Iedere euro die wegloopt, is er een te veel.”

„Zondagsopenstelling is niet te betalen. Dan moet ik nog meer personeel aannemen, want ik ga hier niet zeven dagen per week staan. Verder vind ik het absurd dat mensen ook ’s zondags zouden moeten kunnen winkelen.”

„Om principiële redenen ga ik ’s zondags niet open. Daarnaast is het onzin, gezien de zes dagen met geopende winkels.”

„Afhankelijk van de omzet is één zondag per maand voldoende. Niet meer; we hebben wel onze rust nodig.”

„We moeten rust houden, en respect hebben voor gelovige mensen. Zondagsopenstelling stoort veel meer mensen dan dat er plezier aan beleven.”