VU digitaliseert stichtelijke bestsellers van Brakel, Bunyan en Fruytier

Veertig bestsellers uit de ‘vroomheidscollectie’ van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit zijn gedigitaliseerd. Het betreft herdrukken uit de negentiende eeuw van gereformeerde topauteurs uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Onder de nu gedigitaliseerde werken bevinden zich onder meer 19e-eeuwse herdrukken van de ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel, ”Salomo’s raad aan de jeugd” van Jacobus Fruytier, ”De lofzangen Israels” van Johannes Groenewegen en ”Levensgeschiedenis en werken” van John Bunyan. Bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UB VU) zijn deze boeken, afkomstig uit de collectie gereformeerde vroomheidsliteratuur, veelgevraagd.

Het digitaal beschikbaar stellen van deze werken sluit aan bij het Metamorfozeproject ”Het Protestants Debat in druk 1840-1950” dat momenteel door de Koninklijke Bibliotheek en de UB VU, in samenwerking met vier theologische universiteiten uitgevoerd wordt. Naar schatting tien procent van de binnen dit project gedigitaliseerde werken betreft herdrukken van gereformeerde vroomheidsliteratuur uit de 17e en 18e eeuw. De boeken zijn nu vindbaar via Google en een aantal bibliotheekcatalogi (de UB VU-catalogus, Picarta en WorldCat).

De digitalisering van de teksten vond plaats in samenwerking met het project Pietas Online, dat Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsteksten uitgebreid bibliografisch en inhoudelijk wil beschrijven. Het bezit van de Bijzondere Collecties van de UB VU wordt hierin ook meegenomen. De boeken zelf zijn te vinden in Pietas en de literatuur over de gereformeerde vroomheid in Pietas Studies. Deze digitale bibliografieën staan onder redactie van Frans Huisman, gastonderzoeker bij de Bijzondere Collecties van de UB VU.