VN-resoluties over Israël hebben niet het laatste woord

Foto RD, Sjaak Verboom

Niet het internationaal recht, maar de Schrift heeft het laatste woord als het gaat om de beoordeling van het handelen van Israël, stelt G. A. van der Spek-Begemann.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er velen die vinden dat het internationaal recht beslissend is voor onze beoordeling van de politiek van Israël, zo stelt ook dr. Henri Veldhuis (RD 13-10).

Hebben we niet in de Bijbel geleerd dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel? Dat betekent toch minstens dat wij niet klakkeloos geloven wat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspreekt. Als christenen hebben wij voor recht en gerechtigheid een hogere norm: het Woord van God.

Antisemiet

Het Internationaal Gerechtshof heeft de afscheidingsbarrière veroordeeld die Israël heeft opgericht tegen aanslagen. Daarmee is de kwestie echter niet beslist. Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn, evenals resoluties van de Verenigde Naties, niet bindend. Het heeft slechts het karakter van een advies. Israël is dan ook geen overtreder van het internationaal recht.

Binnen de VN is het aantal resoluties tegen Israël tot ridicule hoogte gestegen. Ze worden veroorzaakt doordat een meerderheid van staten binnen de VN Israël haat.

Een dergelijke afkeer van Israël komen we ook in eigen land tegen. Dries van Agt en anderen durven Israël een schurkenstaat te noemen die het internationaal recht aan de laars lapt. Het is holle retoriek. Als jurist zou Van Agt moeten weten dat Israël niet verplicht is zich iets aan te trekken van VN-resoluties of uitspraken van het Internationaal Gerechtshof. Deze witteboordenantisemiet kan daarom hoog of laag springen, maar Israël is geen overtreder van het internationaal recht.

Op de uitspraak van het hof is overigens terechte kritiek gekomen. De rechters hebben geen rekening gehouden met de voorgeschiedenis. Ook zijn zij voorbij gegaan aan het doel van de afscheidingsbarrière.

De Israëlische staat moet het leven van de eigen burgers beschermen tegen terroristen. Sinds het hek (slechts 25 procent is muur) er staat is het aantal aanslagen spectaculair gedaald. Het voorkomen van zo’n hek is overigens geen zeldzaamheid. Elders staan ook hekken en muren om een land te beschermen tegen bij voorbeeld economische vluchtelingen.

Nuttig

Ten slotte, onder christenen kun je tweeërlei houding opmerken ten aanzien van het internationaal recht. Allereerst zijn er christenen die theologisch niet verdragen dat Israël Gods volk is en blijft. Zij stellen het internationaal recht boven de Bijbel.

Verder zijn er christenen die de Bijbel serieus nemen wat betreft Israël. Zij beseffen dat de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof weliswaar juridisch nuttig kunnen zijn in het volkerenverkeer, maar als mensenwerk feilbaar zijn en vatbaar voor moreel bederf.

De auteur is oud-lerares Frans en studeerde filosofie en theologie.