„Veel verborgen armoede bij zzp’er”

Kerkelijke gemeente en diaconaat
Foto ANP

UTRECHT. Diaconieën van kleine gereformeerde kerken hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een sterke stijging van het aantal hulpvragen. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk is een forse toename zichtbaar.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland en gemeenten die zijn aangesloten bij de Evangelische Alliantie bleef het aantal hulpvragen sinds 2009 stabiel of daalde het licht. Dat blijkt uit het onderzoek ”Armoede in Nederland 2013” van onder meer Kerk in Actie, dat donderdag verschijnt.

In de categorie ”andere kerkgenootschappen” steeg het gemiddelde aantal hulpvragen per diaconale organisatie de afgelopen drie jaar van 6,5 naar 15,7. In 2012 ging het in totaal om ruim 7000 hulpvragen. In deze categorie nemen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken een grote plaats in.

„Herkenbare cijfers”, aldus Derk Jan Poel van het gereformeerd vrijgemaakte Diaconaal Steunpunt. „Er is crisis, de werkloosheid stijgt, mensen raken hun baan kwijt en belanden steeds meer in de schulden.” De diaconaal consulent hoort echter nog geen alarmerende geluiden dat diaconieën de toegenomen hulpvraag niet meer aankunnen. „Wel wisselen de mogelijkheden per gemeente. Hier en daar zijn extra diaconale collecten gehouden. Maar dat hoort er denk ik gewoon bij, in tijden van nood.”

Poel benoemt dat vooral de zzp’ers een „lastige categorie” vormen, omdat ze in principe niet werkloos zijn, maar er als ondernemers niet snel mee te koop zullen lopen als het moeilijk wordt. „Hier zit veel verborgen armoede. Deze groep verdient meer aandacht.”

In totaal besteedden diaconieën vorig jaar zo’n 30 miljoen euro aan armoedebestrijding, ongeveer hetzelfde als in 2009. Een 71 procent van de diaconieën is betrokken bij individuele ondersteuning van mensen die niet goed kunnen rondkomen.

Ruim 68 procent van de diaconieën levert een bijdrage aan collectieve steun, bijvoorbeeld via voedselbanken. Het percentage dat is betrokken bij kerstpakkettenacties steeg van 52,6 in 2009 tot 60,6 in 2012. Bijna een derde van de diaconieën gaf het afgelopen jaar financiële steun aan inloophuizen.