Universiteit Manchester accrediteert Spurgeon’s College Londen

Lalleman bij het Spurgeon College in Londen. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

LONDEN – Spurgeon’s College, een grote theologische hogeschool in Zuid-Londen, is erkend door de Universiteit van Manchester. Dit betekent dat degenen die aan Spurgeon’s worden opgeleid in het vervolg diploma’s van Manchester zullen ontvangen. De erkenning gaat nog deze maand in.

Dat maakte academisch decaan dr. Pieter Lalleman donderdag bekend.

De afgelopen twintig jaar werd Spurgeon’s College geaccrediteerd door de Universiteit van Wales, maar deze instelling stopt hiermee.

Voorlopig geldt de accreditatie door de universiteit van Manchester alleen voor Spurgeon’s bachelor- en masterprogramma’s, maar er zal nu verder worden onderhandeld over erkenning van Spurgeon’s doctorstitel door Manchester.

Topuniversiteit

De Universiteit van Manchester hoort bij de zogeheten Russell Groep van topuniversiteiten in Groot-Brittannië. Dr. Lalleman: „In dit land, waar ranglijsten erg belangrijk zijn, wordt Manchester vaak als derde gezien achter de universiteiten van Oxford en Cambridge, die echter niet aan accreditatie doen. Vier recente lijsten van topuniversiteiten in de wereld plaatsen Manchester in de top vijftig, samen met onder andere Cambridge, Oxford en veertig Amerikaanse instellingen. Vanwege deze status is Manchester heel selectief in haar accreditatie, zodat de acceptatie van Spurgeon’s College een erkenning is dat het onderwijs daar op hoog niveau staat en dat ook administratief alles op orde is.”

Inhoudelijk kan Spurgeon’s College hetzelfde, orthodox-christelijke onderwijs blijven geven als tot dusverre, aldus de decaan, „er behoeven slechts enige administratieve zaken te worden aangepast.” De kerntaak van het college „blijft dan ook het opleiden van predikanten voor de Britse baptistengemeenten en andere kerkgenootschappen. Daarnaast heeft het een steeds belangrijker taak bij de opleiding van predikanten voor immigrantenkerken en bij de bijscholing van predikanten in het zuiden van Engeland. Het afstandsonderwijs kan overal ter wereld worden gevolgd doordat het volledig via het internet wordt aangeboden.

Aan Spurgeon’s College werken sinds 2000 de Nederlandse theologen Hetty en Pieter Lalleman als docenten voor respectievelijk Oude en Nieuwe Testament. Er bereidt een Nederlander een proefschrift voor.

Klik hier voor een artikel uit de Terdege over het echtpaar Lalleman en Spurgeon’s College.