Symposium toekomst PKN: Kerk staat voor keerpunt

Tijdens een symposium over de toekomst van de PKN maakte prof. dr. R. van den Broek (foto) een vergelijking tussen de Vroege Kerk en de kerk van nu. Beeld Erik Kottier Erik Kottier

BILTHOVEN. Spijt dat hij predikant werd, heeft hij nooit gehad, maar dat de kerk zo in de versukkeling zou raken, had hij niet kunnen vermoeden. Terugblikkend op 25 jaar predikantschap concludeert dr. P. L. Wansink: „Wie denkt dat de problemen van tijdelijke aard zijn heeft het niet begrepen. Het is vijf voor twaalf.”

Naar aanleiding van dr. Wansinks jubileum werd zaterdag in de protestantse Noorderkerk in Bilthoven een symposium gehouded. Vrienden van de jubilaris verzorgden verschillende bijdragen rond het thema ”De toekomst van de PKN, trekken aan een dood paard?”.

Volgens de jubilaris staat de kerk in het Westen voor een verandering die te vergelijken is met die van de 2e en de 16e eeuw. Hij hekelt met name het grote organisatorische gehalte van de kerk, en pleit voor meer zelfstandigheid van plaatselijke gemeenten. Toch gelooft hij dat er toekomst is, omdat de toekomst niet in onze handen ligt. Geïnspireerd door de Vroege Kerk wil dr. Wansink de aanwezigen een „historische bemoediging” meegeven. „De Vroege Kerk groeide ook in een multiculturele heidense samenleving. Het zal dan wel anders moeten. In de kerk moet het geloof in de levende Christus centraal staan. En er moet plaats zijn voor navolging in het dagelijks leven.”

De eerste bijdrage werd geleverd door prof. dr. Roelof van den Broek, emeritus hoogleraar vroege kerkgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promotor van dr. Wansink. Prof. Van den Broek maakte de vergelijking tussen de Vroege Kerk en de kerk van nu. Hij stelde dat de kerk van toen opviel door haar manier van leven. „Is onze moraal nog onderscheidend van de publieke moraal? Trekken we nog de aandacht?”

Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk in Rotterdam, ging in op de geschiedenis van het kerklied in de Nederlandse kerken en de toekomst van de muziek in de kerk. Hij stelde dat er sprake is van armoede in de kerkmuziek. Dit komt volgens de organist door een gebrek aan professionaliteit en doordat de kerk niet weet wat ze wil. Het nieuwe Liedboek illustreert dit doordat er allerhande soorten liederen in zijn opgenomen. Kerkmuziek moet volgens Boerema niet gericht zijn op het behagen van de massa, maar moet hen in contact brengen met het bovenaardse. Dit moet gebeuren door professionals. „Dat is Bijbels, kijk maar naar de tempelzangers.”

Als laatste ging Henry Schutte, jeugdwerker binnen de Protestantse Kerk, in op de toekomst van het jeugdwerk. Schutte toonde zich kritisch over het huidige jeugdwerk. Volgens hem heeft het geen zin om diensten „op te leuken” voor jongeren. Hij pleit voor een landelijke visie waarin niet alleen aandacht is voor zingeving, maar ook voor sociale en culturele activiteiten.