SGP overweegt dubbelbesluit inzake vrouw

Vrouwenstandpunt SGP
De Hoge Raad deed in 2010 uitspraak in de zaak van de SGP over de positie van de vrouw. Foto Frank van Rossum Frank van Rossum

DEN HAAG – De SGP handhaaft haar opvatting over het regeerambt van vrouwen. De formeel-juridische belemmeringen voor vrouwen op kieslijsten zullen echter verdwijnen.

Die verwachting spreekt de algemeen voorzitter van de SGP, M. F. van Leeuwen, donderdag uit in het Reformatorisch Dagblad. In het beginselprogramma blijft wel staan dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. De partijvoorzitter houdt enkele slagen om de arm, omdat het hoofdbestuur nog geen definitief standpunt heeft bepaald. Dat zal eind december gebeuren.

Bij de SGP is een denkproces op gang gekomen nadat de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Spies, in augustus aan het hoofdbestuur vroeg welke consequenties de partij gaat verbinden aan de uitspraak van het Europees Hof. Zoals bekend bevestigde het Hof in juli de uitspraak van de Hoge Raad uit april 2010. Daarin stond dat de staat effectieve maatregelen tegen de SGP moet nemen, zodat de partij belemmeringen voor vrouwen op kandidatenlijsten weg zou nemen.

Het SGP-hoofdbestuur heeft na de vraag van Spies juristen in en buiten de eigen kring gevraagd naar de consequenties van de uitspraak. Zij kwamen tot de conclusie dat de SGP haar afwijzende visie op vrouwen die een regeerambt bekleden, kan handhaven. Artikel 10 van het beginselprogramma waarin deze visie staat verwoord, kan daarom gehandhaafd blijven. Maar de formeel-juridische belemmeringen in statuten en reglementen zouden moeten verdwijnen.

Van Leeuwen kan niet aangeven welke wijzigingen in reglementen en statuten nodig zijn. Ook niet of het hier om wijziging van landelijke regels gaat of van provinciale en gemeentelijke. Daarover moet het hoofdbestuur eind volgende maand beslissen.

Van Leeuwen weerspreekt dat het mogelijke dubbelbesluit van het hoofdbestuur een juridisch handigheidje is: „Daar wil ik voor waken. De minister (van Binnenlandse Zaken, Plasterk, red.) zal daar ook nooit mee akkoord gaan. We doen volledig recht aan de uitspraak van de Hoge Raad als we onze opvatting behouden en als we formeel-juridische belemmeringen om vrouwen op lijsten te plaatsen, weghalen.” Van Leeuwen wil niet vooruitlopen op de situatie als een vrouw zich meldt voor een plek op een lijst. Hij zegt dat het anno 2012 steeds belangrijker wordt wat „de innerlijke overtuiging van mensen” is „en niet hetgeen er allemaal in reglementen staat.”

In het vraaggesprek bekritiseert Van Leeuwen degenen die de afgelopen weken via de media ongevraagde adviezen gaven aan het hoofdbestuur. Hij heeft liever dat de betrokkenen zich rechtstreeks tot het hoofdbestuur wenden.

Het interview met SGP-voorzitter Van Leeuwen verschijnt donderdagavond op deze site.