Sabeel en Kairos: Kerk moet boycot Israël overwegen

Dr. H. Veldhuis. Foto RD, Henk Visscher Henk Visscher

AMERSFOORT – Christelijke kerken en partijen hebben de plicht om in het Israëlisch-
Palestijnse conflict internationaal recht toe te passen. Vanwege de „wanhopige situatie” van de Palestijnen moeten kerken een boycot van Israëlische goederen openlijk kunnen bespreken.

Dat staat in de brochure ”De muur is afgebroken. Het Israëlisch-Palestijns conflict in het licht van christelijk geloof en internationaal recht”, die de organisaties Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland volgende week zaterdag in Amersfoort presenteren. Het veertig pagina’s tellende document is geschreven door de protestantse theoloog dr. H. Veldhuis uit Culemborg.

De brochure ”De muur is afgebroken” is bedoeld als een „theologische herbezinning” op het Israëlisch-Palestijnse conflict. Uitgangspunt is de overtuiging dat de „muur van vijandschap” (Efeze 2:14), die scheiding maakte tussen het Joodse volk en de niet-Joodse volken, is afgebroken door Jezus Christus. Daarom zijn „universele liefde en gerechtigheid de basis voor alle ethiek en politiek.”

Dr. Veldhuis besteedt in de brochure onder meer aandacht aan de definitie van het woord Israël, de landbelofte, de betekenis van het „gans Israël” dat gered zal worden (Romeinen 11), en de invloed van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog op de christelijke theologie. Ook komen het internationaal recht, de Palestijnse diaspora en de Palestijnse christenen aan de orde.

Volgens de predikant uit Culemborg heeft het Jodendom voor christenen een actuele theo­logische betekenis. „Christenen kunnen zichzelf alleen verstaan vanuit Christus, Die de voortzetting en vervulling is van de Joodse weg.” De Bijbel vraagt christenen niet om Israël als etnisch volk een „aparte en hogere plaats toe te kennen onder de andere volken.”

Afrekenen met een antisemitisch verleden kan alleen wanneer zij Joden aanspreken als gelijkwaardige religieuze of politieke partners. „Christenen stellen zich te bescheiden op als ze menen dat Joden wel het recht hebben aan hén vragen te stellen, maar omgekeerd niet.”

De verbondenheid van kerken met de Joodse staat is „aanvechtbaar”, aldus dr. Veldhuis. „Voor christenen en kerken kan alleen sprake zijn van een bijzondere verbondenheid op grond van gedeeld geloof en gedeelde Schrift. Met het volk Israël als geloofs­gemeenschap hebben we een bijzondere verbondenheid omdat we beide het Oude Testament (de Tenach) lezen en daarop aanspreekbaar zijn, als het goed is. Met Palestijnse christenen gaat de religieuze verbondenheid verder omdat we de hele Bijbel delen, van Oude en Nieuwe Testament, en we verenigd zijn in Jezus Christus, Die voor ons het centrum is van de Schrift.”