Ruiming om vogelgriep in Hagestein

Bleker. Foto ANP ANP

DEN HAAG – Op een legkippenbedrijf met vrije uitloop in het Utrechtse Hagestein is het vogelgriepvirus aangetroffen. Het betreft een lichte variant. Ruim 38.000 kippen worden geruimd. Dat meldde staatssecretaris Bleker (Landbouw) vrijdag.

Het gaat volgens Bleker waarschijnlijk om een milde, laagpathogene H7-variant van het virus, dat geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Wel kan het virus zich muteren naar een hoogpathogene variant, die wél een risico vormt voor de volksgezondheid.

In een zone van een kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, varkens en herkauwers. In die zone bevinden zich geen andere bedrijven.

Voor de autosnelwegen A2 en A27 –die het gebied dwars doorkruisen– wordt een ontheffing gegeven. Ruim 38.000 kippen worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Na de ruiming wordt het bedrijf in Hagestein ontsmet. Twee weken later gebeurt dat nog eens. Een week later mogen er weer dieren worden gehouden. Dan wordt ook het vervoersverbod opgeheven.

Vogelgriep is een ziekte onder vogels en pluimvee. De hoogpathogene variant (HPAI) is de meest ernstige vorm, verspreidt zich zeer snel en gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee. Deze variant heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector. Daarnaast kan HPAI een risico voor de volksgezondheid zijn. HPAI is bestrijdingsplichtig in de EU-regelgeving.

Laagpathogene griep (LPAI) is een mildere vorm met meestal geringe ziekteverschijnselen. Omdat de laagpathogene varianten H5 en H7 (de in Hagestein aangetroffen variant) kunnen muteren naar een hoogpathogene variant zijn deze eveneens bestrijdingsplichtig gemaakt.

Het bedrijf uit Hagestein is een bedrijf met vrije uitloop. Uit onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad bleek enkele maanden geleden dat pluimveebedrijven met vrije uitloop een elf keer zo hoog risico lopen op een infectie met vogelgriep dan legbedrijven zonder vrije uitloop.