Rapport: vriendjespolitiek in Feijenoord

ROTTERDAM (ANP). Vriendjespolitiek en machtsbederf speelden een rol binnen het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Dat blijkt uit een lijvig rapport dat vrijdagmiddag na 2 maanden onderzoek is gepresenteerd. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht in opdracht van de deelraad acht onderwerpen waar mogelijk een luchtje aan zat.

Voorzitter Seyit Yeyden (PvdA) van de deelgemeente heeft volgens de onderzoekers oneigenlijke druk uitgeoefend op een van zijn eigen ambtenaren bij de aanbesteding van een opbouwwerkproject. Ook raadsleden hebben niet altijd integer gehandeld.

Een deelraadslid dat werkte bij een re-integratiebureau stemde mee over de financiering van datzelfde bureau. De Gemeentewet staat dat niet toe. Een andere volksvertegenwoordiger heeft politieke druk uitgeoefend om een stichting waarvan hijzelf eerder bestuurder was, aan huisvesting te helpen.

Niet alle onderzochte dossiers leidden tot de conclusie van vriendjespolitiek. In het rapport worden geen namen van betrokkenen genoemd. Deelraadsleden die bij de presentatie van de onderzoeksresultaten aanwezig waren, zeggen geschrokken te zijn van de conclusies. Dinsdag en donderdag vergadert de deelraad erover. Het bestuur van de deelgemeente praat morgen al over het rapport.

De onderzoekers adviseren het „beperkt aantal personen dat zich schuldig maakt aan ongewenste gedragingen” kritisch naar zijn eigen rol te kijken. Een andere aanbeveling is dat het dagelijks bestuur zich steviger moet profileren in politiek gevoelige kwesties. Ook moeten raadsleden elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.