Prof. dr. A. Th. van Deursen (80) overleden

Dr. A. Th. van Deursen. Foto RD, Sjaak Verboom Sjaak Verboom

OEGSTGEEST – In verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest is maandagochtend de historicus dr. A. Th. van Deursen overleden.

Dat heeft ds. E. K. Foppen, hervormd predikant in Katwijk, vanmiddag desgevraagd bevestigd. Ds. Foppen heeft Van Deursen de afgelopen tijd pastoraal begeleid.

Arie Theodorus van Deursen (23 juni 1931) was emeritus hoogleraar nieuwe geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn specialisme was het Nederland van de zestiende en van de zeventiende eeuw. Daarnaast wordt hij beschouwd als de autoriteit op het gebied van de godsdienstige verhoudingen in die periode. Van Deursen was een van de meest vooraanstaande en productieve historici van Nederland.

Zijn eerste grote studie was ”Bavianen en Slijkgeuzen” waarin hij schreef over de kerk en het kerkvolk ten tijde van Maurits en Van Oldenbarnevelt.

”Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw” gaf Van Deursen een dwarsdoorsnede van de 17e-eeuwse Nederlandse samenleving vanuit de belevingswereld van de gewone man.

Ook in zijn studie ”Een dorp in de polder” over het dagelijkse leven en de gewone mensen in het 17e-eeuwse Graft, gaf een beeld van het leven in de 17e eeuw, maar dan op de schaal van een dorpssamenleving.

In ”De last van veel geluk” gaf Van Deursen zijn visie op de Nederlandse Gouden Eeuw, waarvan hij zowel de lange aanloop als de vrij abrupte afloop beschreef. ”De last van veel geluk” is een deel in de nieuwe serie Algemene Geschiedenis van Nederland.

Van Deursens laatste publicatie was ”In Katwijk is alles anders”, een locale historie die enkele weken geleden werd gepresenteerd.

De begrafenis heeft zaterdag in Katwijk plaats.

Bart-Jan Spruyt schreef maandag een In Memoriam naar aanleiding van het overlijden van Van Deursen.


Lees meer over Van Deursen in Digibron. Een aantal artikelen vindt u hieronder.

Dr. A. Th. van Deursen: Christelijke levensstijl is belangrijk in Katwijk (interview met Van Deursen naar aanleiding van zijn boek over Katwijk).

God dreigt in sneltreinvaart uit Katwijk te verdwijnen (recensie van zijn boek over Katwijk).

Historicus Van Deursen wil recht doen aan de gestorvenen (interview bij zijn 80e verjaardag, in juni).

Agatha Christie en de Bijbel (artikel van Van Deursen over zijn boekenkast, onderdeel van een artikelenserie).

„Het liefste met geloofsgenoten” (interview bij zijn 75e verjaardag, in 2006).

VU dreigt enkel gewoon te worden (Van Deursen blikte in 2005 terug op het 125-jarige bestaan van de Vrije Universiteit).

Een betrouwbare profeet, geschiedenis heeft Groen van Prinsterer gelijk gegeven (toespraak van Van Deursen over Groen, gehouden in de Tweede Kamer in 2001).

Beschermer van de gereformeerde religie: Van Deursen richt met biografie fijnzinnig monument voor prins Maurits op (artikel van Bart-Jan Spruyt uit 2000 over Van Deursens boek ”Maurits van Nassau. De winnaar die faalde”. Vier jaar later verscheen hierover ook een interview).

„Reformatorische traditie hoeft niet zelfde weg als Gereformeerde Kerken te gaan” (interview uit 2000 met Prof. Van Deursen en Prof. Slootweg).

„Leven alsof elke dag de laatste kan zijn” (interview bij zijn emeritaat als hoogleraar van de Vrije Universiteit in 1996).

Toen alles beter was... Prof. dr. A. Th. van Deursen: „Typisch gereformeerd heeft de 17e eeuwse samenleving zich niet voorgedaan” (interview in Terdege in 1994).