Prekensite.nl vermeldt weer beroepingswerk

ZWIJNDRECHT – De website prekensite.nl vermeldt „voorlopig” weer het beroepingswerk uit de gereformeerde gezindte.

De website prekensite.nl vermeldt „voorlopig” weer het beroepingswerk uit de gereformeerde gezindte.

Twee weken geleden besloot de beheerder van de site te stoppen met het vermelden van beroepingswerk, omdat „het niet mogelijk is gebleken om deze pagina 100 procent betrouwbaar te laten zijn.”

In een mededeling op de site laat de beheerder weten veel reacties te hebben gehad waarin verzocht werd verder te gaan met het plaatsen van de beroepingsberichten. „We willen hier (voorlopig) aan tegemoetkomen, mede met het oog op de beroepbaarstelling van kandidaten in een aantal kerkgenootschappen.”

Ondertussen wordt er door „de redactie” van prekensite.nl nagedacht over „een nieuwe werkwijze inzake de vermelding van berichten.”

Behalve het lezen van beroepingsberichten is het ook mogelijk om via de website preken, Bijbelstudies en lezingen te beluisteren van predikanten, kandidaten en anderen.