PKN gaat Palestijns project Seeds of Hope steunen

Tass Saada. beeld RD RD

UTRECHT. Op initiatief van het stichting Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met ingang van dit jaar naast Sabeel nog een ander project van Palestijnse christenen steunen.

Dat betreft het project Seeds of Hope in Jeruzalem, liet het platform gisteren weten.

In 2012 heeft het platform het moderamen van de PKN een manifest aangeboden waarin werd verzocht de vaak bekritiseerde samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel te beëindigen. Sabeel erkent niet dat het Joodse volk op grond van Bijbelse beloften een speciale plaats heeft in het heilsplan van God. Ook laat Sabeel zich volgens het platform menigmaal negatief uit over de staat Israël en strookt de samenwerking met Sabeel niet met de bepaling in de kerkorde waarin is vastgelegd dat de kerk geroepen is „invulling te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.”

Het moderamen gaf aan de inhoud van het manifest voor kennisgeving aan te nemen, omdat het een van de visies op Israël binnen de PKN weergaf. Tijdens het inzamelen van de handtekeningen is het platform meermaals gevraagd of er een alternatief was, omdat velen binnen de PKN wel graag steun willen geven aan Palestijnse christenen. Na „intensieve en constructieve onderhandelingen” met Kerk in Actie is overeenstemming bereikt over het steunen van Seeds of Hope. Dat project is een initiatief van de Palestijnse christen Tass Saada, bekend door zijn boek ”Arafat was mijn held”.

Saada, die als moslim Joden haatte en ook doodde, is enige jaren geleden in Amerika bekeerd tot het christendom. Op grond van de Bijbel erkent hij dat nog niet vervulde beloften voor het Joodse volk in het Oude Testament volledig geldingskracht hebben en het Joodse volk recht heeft op het land dat aan de vaderen is beloofd. Met het project Seeds of Hope probeert Tass Saada verzoening te bewerkstelligen tussen Jood en Arabier.

Het platform gaat zijn achterban, alsmede kerkenraden of diaconieën, oproepen via Kerk in Actie giften voor het werk van Tass Saada beschikbaar te stellen.