Overijssel en Vitens botsen over Israël

Kwaliteitscontrole bij Vitens. Foto ANP ANP

ZWOLLE (ANP). De provincie Overijssel wil een extra aandeelhoudersvergadering beleggen, waarin waterbedrijf Vitens wordt gedwongen weer in zee te gaan met het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Het bedrijf zegde onlangs de samenwerking op vanwege het Israëlische nederzettingenbeleid en ziet niets in de politieke inmenging door Zwolle.

Vitens haalde woensdag in zijn verweer opnieuw een VN-rapport aan over mensenrechtenschendingen door Mekorot. „Je zou verwachten van de politieke partijen in de provincie Overijssel dat ze absoluut niet willen dat we zakendoen met een bedrijf dat door de VN-Mensenrechtenraad wordt beschuldigd van een flinke waslijst aan schendingen van mensenrechten en internationale verdragen. Dat ligt blijkbaar anders voor bedrijven in Israël.”

De provinciale PVV-fractie diende woensdag tijdens de Statenvergadering een motie in, die de steun heeft van de coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP. „Het is belachelijk dat Vitens een dergelijk besluit heeft genomen op basis van politieke overwegingen. Een publiek bedrijf als Vitens, dat ook nog eens een leveringsmonopolie heeft, kan geen buitenlandse politiek bedrijven”, staat in de motie.

Vitens zegt geen politiek te bedrijven. „Zelfs al zouden onze projecten kunnen bijdragen aan een ongelijke verdeling van kraanwater tussen Palestijnen en nederzettingen, dan nog willen deze partijen in Overijssel dat we daar aan de slag gaan. Het bevestigt ons besluit dat het maar wat goed is dat we geen samenwerking zijn aangegaan en ons verre van deze politiek willen houden.”

Een vergelijkbare motie haalde het woensdag in de Gelderse Staten niet. Een meerderheid van de provinciale politici was het met Gedeputeerde Staten eens dat samenwerking met Mekorot bij de bedrijfsvoering van Vitens hoort. Daar kan op een aandeelhoudersvergadering over gediscussieerd worden, maar het past niet om de bedrijfsvoering „te politiseren.”

„We staan open voor overleg met onze aandeelhouders. Deze situatie heeft ons geleerd dat het ontplooien van activiteiten uiterst complex is in een situatie van tegengestelde politieke gevoeligheden”, stelde de directie van Vitens. Het bedrijf levert in Nederland drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht