Oratie dr. H. van den Belt in Groningen te volgen via RD.nl

Prof. dr. H. van den Belt. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

GRONINGEN – Prof. dr. H. van den Belt is sinds 1 september 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dinsdagmiddag 19 februari (16.15 uur) houdt hij zijn oratie, waarmee hij zijn ambt officieel aanvaardt.

De oratie wordt opgenomen door de Reformatorische Omroep (RO) en wordt dinsdagavond 19 februari om 19.00 uur uitgezonden. Deze uitzending kan op deze pagina worden bekeken.

Dr. Van den Belt (Woudenberg) was van 2008 tot 2012 werkzaam als bijzonder universitair docent vanwege de Gereformeerde Bond (GB) aan de Universiteit Utrecht. Vanwege de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) naar Groningen is de GB-leerstoel verhuisd naar Groningen. Sinds 1 september 2012 is Van den Belt als bijzonder hoogleraar ”Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en context” werkzaam aan de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de RUG.

Dr. Van den Belt promoveerde in 2006 in Leiden bij prof. dr. A. van de Beek op een dissertatie over het gezag van de Schrift (”Autopistia: The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology”). In zijn onderzoek ligt de focus op de ontwikkeling van de gereformeerde theologie in relatie tot de vroegmoderne context. De oratie heeft als onderwerp: ”‘Kan een mens wel zeker zijn?’ Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie”.