Nascholing voor predikanten in PKN ruimer

Foto RD

UTRECHT – Predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) krijgen meer ruimte voor eigen invulling van de zogenoemde permanente educatie.

Het verplichte nascholingstraject voor predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk is op een aantal belangrijke punten aangepast, zo blijkt uit een rapportage die de generale synode op 20 april bespreekt.

De synode besloot in november dat de verplichte nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers het studieverlof van predikanten definitief gaat vervangen. Vanwege de vele kritiek van synodeleden zegde het moderamen (synodebestuur) echter toe dat de precieze invulling nog zou worden aangepast.

De nascholing voor predikanten wordt per september verdeeld in drie delen van ongeveer een maand. Eén deel moet worden ingevuld door studieactiviteiten uit een door de kerk aangestuurd aanbod. Het volgende deel mag ook elders ingevuld worden (bij een door de kerk erkende instantie). Deel drie (maximaal 170 uur) kunnen de predikanten geheel zelf invullen. Kerkelijk werkers hebben alleen recht op de eerste twee delen van de nascholing. Voor hen is het aantal studiepunten verminderd van 420 naar 350 uur.

Door de wijzigingen hebben predikanten veel meer vrijheid dan in het oorspronkelijke voorstel. De kloof met het aloude studieverlof van drie aaneengesloten maanden is zo minder groot.

Verder hoeven predikanten in deeltijd minder te studeren: van hen wordt nascholing verwacht naar rato van hun aanstelling. Daarnaast komt er geen sanctie voor predikanten die hun studieverplichting niet nakomen.