Migraine en E-nummers/Deodorant en borstkanker/Viervlaksvulling

Sinds mijn vrouw E-nummers in voedingsmiddelen grotendeels vermijdt, heeft ze tot haar verrassing geen last meer van migraine. Herkent u dit vanuit uw medische praktijk en kan er sprake zijn van een mogelijk verband?

Onder E-nummers wordt meestal verstaan een lijst van additieven die door de Europese Unie zijn toegestaan in voor menselijke consumptie geschikte levensmiddelen.

Deze additieven zijn zeer divers en het aantal is bijzonder groot. Sommige stoffen, zoals cafeïne of chocola, kunnen migraine bevorderen. Op vergelijkbare manier is het denkbaar dat één of enkele additieven (is één of enkele E-nummers) van invloed zijn op migraine.

Het feit dat de migraine weg is sinds het vermijden van veel E-nummers moet toch meer aan een toevallige bijkomstigheid worden toegeschreven.

Desalniettemin is het uiteraard fijn dat de migraine bij uw vrouw is verdwenen. Migraine is een invaliderende aandoening, die vaak leidt tot werkverzuim, en waarvoor goede behandeling door een neuroloog vaak noodzakelijk is.

Dr. H. Kerkhoff, neuroloog


Het is bekend dat in deodorant aluminiumzouten zitten. Vaak hoor je dat die schadelijk zijn en borstkanker kunnen veroorzaken. Wat is hiervan waar?

De veronderstelling dat deodorantia borstkanker zouden veroorzaken, is met de huidige kennis te weinig onderbouwd. Er is een aantal onderzoeken die op een mogelijk verband wijzen, waarbij aluminiumzouten en parabenen een rol zouden spelen.

In andere onderzoeken kon een dergelijk verband niet worden bevestigd. Verdere studie zal meer helderheid moeten bieden.

In ieder geval lijkt het raadzaam bij deze bestaande twijfel zelf de verantwoordelijkheid te nemen en het gebruik van deze middelen tot een minimum te beperken.

J. Baan, huisarts


In 1996 heb ik een niertransplantatie ondergaan en sinds die tijd krijg ik het cholesterolverlagende middel Zocor voorgeschreven. Is dit algemeen beleid, of is zo’n voorschrift afhankelijk van het (universitaire) ziekenhuis waar men onder behandeling/controle is?

Het is vooralsnog niet duidelijk of het standaard voorschrijven van een cholesterolverlager na een niertransplantatie zinvol is. Richtlijnen adviseren niertransplantatiepatiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten daarmee te behandelen.

Blijkbaar heeft uw nefroloog op grond van uw risicoprofiel de inschatting gemaakt dat behandeling met zo’n middel nuttig is.

Dr. C. A. den Uil, cardioloog i.o.


Bij mijn laatste tandartsbezoek kreeg ik (man, 40-plus) een viervlaksvulling. De tandarts had het ook over een kroon. Ik was hier niet blij mee. Een kroon is duur. En wellicht moet de kies met kroon er na korte tijd alsnog uit. Hoe lang gaat een viervlaksvulling doorgaans mee? Hoe kan een kies nog worden gered anders dan via een kroon? Of is een kroon soms toch raadzaam?

Een viervlaksvulling is een grote restauratie die vervaardigd wordt wanneer een groot gedeelte van een tand of kies is aangetast.

Met de huidige composiet vulmaterialen (witte vullingen) kan er een goede hechting verkregen worden tussen de kies/tand en het vulmateriaal, waardoor er in veel situaties, ook bij het vervaardigen van grote tandheelkundige restauraties, een goed en duurzaam resultaat verkregen kan worden.

Wanneer dit niet meer mogelijk is, zal de tandarts een, meestal van porselein vervaardigde, kroon adviseren. Dit zijn kostbare tandheelkundige voorzieningen. U mag ervan uitgaan dat bij goed onderhoud van het gebit een kroon vele jaren (tien jaar en langer) naar tevredenheid zal functioneren.

A. van Horssen, tandarts