„Messiaans Jodendom van tijdelijke aard”

Leon Mazin Foto Ruben Schipper Ruben Schipper

NIJKERK – Op uitnodiging van de stichting Steun Messias belijdende Joden kwam de voorganger Leon Mazin van de Messiasbelijdende gemeente Shavei Tsion uit Haifa een paar dagen naar Nederland. „Christenen moeten terugkeren naar hun Joodse wortels.”

Mazin (43) komt oorspronkelijk uit de voormalige Sovjet-Unie, maar woont al 22 jaar in Israël. In zijn communistische geboorteland werd hij atheïstisch opgevoed. „Er was geen plaats voor God.” Maar op zijn zeventiende kwam hij tijdens zijn opleiding tot programmeur in Riga in aanraking met het christendom. „Ik kwam er achter dat Jezus ook een Jood was.” Nu is hij voorganger van de Messiasbelijdende gemeente Shavei Tsion (terugkeer naar Sion) in Haifa.

„Omdat ik seculier was opgevoed, dacht ik dat christenen altijd tegen de Joden waren. Dat bleek ook uit de geschiedenis. Nazi’s waren christenen en door de inquisitie zijn talloze Joden veroordeeld.” Joden hebben volgens Mazin een, wat hij noemt, „genetisch geheugen.” Dat houdt in dat Joden een aangeboren afkeer hebben van christenen. „Ze willen niets met het christendom te maken hebben.”

Voor hemzelf veranderde dat. „God brak in mijn leven in tijdens een droom. Daarin zag ik een sterke lichtbundel vanuit de hemel naar beneden komen. Vlak daarvoor had ik over Licht gelezen in Johannes 1. Ik ging op zoek en kwam er door Gods genade achter dat het antwoord op de vraag wat die lichtbundel betekende, Jezus was.

Het bleek voor mij moeilijker om een niet-Joodse achtergrond te combineren met het geloof in Jezus dan een Joodse achtergrond. Christenen zijn hun Joodse wortels ver ontgroeid. Op de concilies van Nicea en Constantinopel zijn veel Joodse gewoonten door zaken vervangen die naar het heidendom verwijzen. De term sabbat is bijvoorbeeld vervangen door zondag, genoemd naar de godin Sól of Sunna, en de datum van Pesach is vervangen door Pasen. Maar de lijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament loopt door. Ik weet alleen niet of we terug moeten en kunnen naar de tijd voor de concilies.”

Ondanks dat Messiasbelijdende Joden door orthodoxe Joden niet als Joden worden beschouwd, voelt Mazin zich Jood. „Ik ben een Jood die in Jezus als Messias gelooft. Een echte Jood gelooft door openbaring in Jezus als Messias. Kijk maar naar het Nieuwe Testament. De discussie over wie nu méér Jood is wordt al lang gevoerd. Orthodoxe Joden zeggen dat ze de Thora en de besnijdenis hebben. Messiasbelijdende Joden zeggen dat ze de Thora, de besnijdenis én de Messias hebben.”

De voorganger ziet zichzelf nadrukkelijk niet als christen. „Ik kopieer niet de christelijke kerk. Wij zijn een tijdelijk verschijnsel. Als Israël Jezus als Messias belijdt, is onze taak voorbij. Nu zijn we de lijm tussen de kerk en Israël.”

Hoe is zijn positie in Israël? „Orthodoxe Joden beschouw ik als mijn broeders. Over een kleine tijd zullen we dichter naar elkaar toegroeien wanneer zij de openbaring van God krijgen dat Jezus de Messias is. Ik kan hun die niet geven.”

In Israël bestaan verschillende christelijke kerken. „De relatie is verschillend. Met de Rooms-Katholieke Kerk komt meer dialoog. De Oosters-Orthodoxe Kerk houdt er een vervangingstheologie op na. Zij gelooft dat het Joodse volk als uitverkoren volk is vervangen door de kerk van het Nieuwe Testament. Het contact is daarom moeizaam. Met protestanten is er een goede verhouding. Zij begrijpen onze positie het beste. Er is een spirituele connectie tussen Joden en christenen. In Efeze 2 lezen we dat het lichaam van Christus bestaat uit een Joods en een christelijk deel.”

De verhouding tot moslims is minder. „Op menselijk vlak is die goed, maar op religieus vlak niet. Moslims geloven in een groot Arabisch rijk, terwijl Joden in een Joodse staat geloven met Jeruzalem als hoofdstad.”

Mazins gemeente bestaat overwegend uit Joden uit de voormalige Sovjet-Unie. Die zijn de afgelopen twintig jaar, na de val van de Muur, naar Israël gekomen. Met deze ”aliyah” kwamen 1,2 miljoen Russische Joden naar Israël. Nu heeft 25 procent van de inwoners van de staat Israël een Russische achtergrond. Voor Mazin is dit een vervulling van een profetie geweest. „Zij zijn gehoorzaam geweest aan het gebod van God om naar het beloofde land terug te keren. Ik zie daarin Gods hand. Het was niet logisch dat zij Rusland hebben verlaten. Door dit te doen verloren ze al hun bezittingen. Rijken werden arm, armen bleven arm. Daardoor werd iedereen gelijk. Nu telt Israël 15.000 tot 20.000 Messiasbelijdende Joden. Van hen is 75 procent van Russische komaf. Ik mag hen bedienen. Ik geloof, en dat is ook mijn boodschap, dat God voor ieder van ons een roeping heeft, die we moeten volgen.”