Mansveld op congres: „Tandje bij op gebied van duurzaamheid”

Winnaar Carola Wijdoogen van de NS. Folkert van der Molen, marketingmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV en juryvoorzitter, reikte de bokaal uit. beeld Nationaal Sustainability Congres Nationaal Sustainability Congres

’s-HERTOGENBOSCH. Hoewel Nederland technisch gezien vooroploopt, hoort het bij de achterblijvers op het gebied van duurzame energie. Het ontlokte staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) dinsdag de reactie dat er best „een tandje bij mag.”

De staatssecretaris plaatste de opmerking op het 15e Nationaal Sustainability Congres dat in ’s-Hertogenbosch werd gehouden.

Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak reageerde op de staatssecretaris: „Er moeten nog heel veel tandjes bij. Internationaal gezien hebben we heel veel potentie. Het moet echt beter. Maar het moet gezegd: de laatste twee jaar, onder het huidige kabinet, zijn we wel weer aan het bouwen.”

De staatssecretaris toonde zich ook op andere vlakken ambitieus. Zo viel zelfs een mogelijke 0 procent aan CO2-uitstoot in 2100. Over elektrisch rijden zei Mansveld: „Buitenlandse bedrijven zien dat Nederland aan de duurzame weg timmert. Kijk naar Tesla, dat bekendmaakte een tweede fabriek in Tilburg te openen. Ik ben er trots op dat we in Europa nummer 2 zijn op het gebied van elektrisch rijden. Maar er is een nummer 1: Noorwegen. Ik vind dat we op weg moeten om die te verslaan.”

Het thema van het congres ”Changing the game with technology” kwam ruim aan bod. Technologische ontwikkelingen en innovaties hebben veel potentie om de wereld duurzamer te maken. Gesignaleerd werd dat samenwerking tussen sectoren en bedrijven beter moet en dat grotere bedrijven het vaak aan lef ontbreekt om iets disruptieve innovaties –die de normale bedrijfstak ontwrichten–op te pakken.

Er was ook aandacht voor het 15-jarig bestaan van de conferentie. Mansveld: „Dit congres trekt al vijftien jaar volle zalen. Duurzaamheid is inmiddels uit het hoekje van de spandoeken verdwenen. In vijftien jaar is veel veranderd. Grote bedrijven hebben de leiding genomen voor duurzame innovatie. Maar ook mkb’ers doen volop aan duurzaam ondernemen.”

Folkert van der Molen, oprichter en organisator van het congres, signaleert ook veranderingen sinds het jaar 2000. „In de beginjaren waren we zoekende wat duurzaamheid betreft, nut en noodzaak stonden nog ter discussie. Wat valt er allemaal onder de drie p’s, people, planet en profit? Na een aantal jaar veranderde dat en verschoof het naar actie en leiderschap van koplopende bedrijven.”

Ook in de jaren erna zag de marketingmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV de thema’s en trends verschuiven. „Eerst lag de nadruk op hoe de overheid duurzaamheid moest stimuleren. Het ging veel over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanaf 2007 werd duurzaamheid ruimer opgepakt en groeide het naar een breed duurzaamheidscongres. Thema’s als energie, duurzaam produceren en duurzame gebiedsontwikkeling kwamen ook aan bod.”


Wijdoogen van NS MVO Manager 2014

Op het 15de Nationaal Sustainability Congres werd Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam ondernemen en werkzaam bij de NS, verkozen tot ”MVO Manager van het Jaar 2014”. Wijdogen kreeg de prijs voor haar inzet rond de grootste aanbesteding van groene stroom in de Nederlandse geschiedenis. In mei 2014 sloot de NS een contract voor een jaarlijks verbruik van 1,4 TWh (terawattuur) met energieleverancier Eneco. Met als belangrijkste eis dat het groene stroom betreft die opgewekt wordt met behulp van nieuwe windmolenparken. De treinen van de NS rijden vanaf 2018 op groene stroom.