Ledental Geref. Gemeenten groeit

Het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten telt bijna 107.000 leden Op de foto: de kerk te Leiderdorp. beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

WOERDEN. Het ledental van de Gereformeerde Gemeenten (GG) is in 2013 met 780 toegenomen. Dit betekent een grotere groei dan sinds jaren het geval was.

Dat blijkt uit het Kerkelijk Jaarboek 2014 van de Gereformeerde Gemeenten, dat woensdag is verschenen. De GG telden per 
31 december 2013 106.782 leden en doopleden. Er zijn 152 gemeenten (3 minder dan in 2012), die gediend worden door 60 predikanten (daarin meegerekend kand. 
P. G. Heijkamp, die volgende week in Emmeloord wordt bevestigd als predikant). Het aantal predikanten in de GG was nog niet eerder zo groot.

De groei van het ledental wordt vooral veroorzaakt doordat er meer mensen tot het kerk­verband toetraden dan het aantal mensen dat de GG verliet. Ook het aantal (doop)leden dat zich aan de gemeenten onttrok zonder zich elders aan te sluiten, was lager dan in andere jaren (301 in 2013, tegen­over 434 in 2012). Drie buiten­kerkelijken sloten zich bij het kerkverband aan.

De meeste leden die vanuit andere kerken overkwamen, waren afkomstig uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (291), de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (277), de Hersteld Hervormde Kerk (197) en de Protestantse Kerk (127). De Gereformeerde Gemeenten verloren vooral leden aan de Protestantse Kerk (671), de Hersteld Hervormde Kerk (400) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (174).

Mr. dr. J. T. van den Berg, die als lid van het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting het jaaroverzicht schreef, wijst er onder meer op dat in 2013 de vervolging van christenen een ongekende hoogte bereikte. „In vele tientallen landen op deze wereld is het voor hen de dagelijkse praktijk wat de Heere Jezus heeft voorzegd: „In de wereld zult ge verdrukking hebben.” Duizenden moeten hun geloof met hun leven bezegelen. Dit feit wordt door de „neutrale” pers in hoge mate genegeerd.”

Het kerkelijk bureau in Woerden werkt aan een eigen website, die informatie zal bevatten die relevant is voor een goed functioneren van het kerkelijk leven.


Lees ook

Kerkelijk Jaarboek 2013 – door J.H. Doeven (De Saambinder, 13-06-2013)

Lichte groei ledental GG (Reformatorisch Dagblad, 30-05-2013)

Kerkelijk jaarboek 2012 – door J.H. Doeven (De Saambinder, 21-06-2012)

Ledental GG licht gestegen : Jaarboek meldt zorg over kerkverlaters (Reformatorisch Dagblad, 02-06-2012)

Kerkelijk Jaarboek 2011 – door ds. F. Mulder (De Saambinder, 07-07-2011)

Ledental GG in 2010 opnieuw toegenomen (Reformatorisch Dagblad, 27-05-2011)

Introductie Kerkelijk Jaarboek 2010 – door ds. J.J. van Eckeveld (De Saambinder, 10-06-2010)

Aantal leden Geref. Gemeenten toegenomen (Reformatorisch Dagblad, 28-05-2010)