Lector Fieret: Integere leraar heeft gezag

Dr. W. Fieret. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

AMERSFOORT – Gezag is niet verdwenen, maar krijgt een andere invulling. Een docent heeft gezag als hij integer is, veel van zijn vak weet en belangstelling toont voor de leerling. Strenger optreden is niet nodig.

Dat blijkt uit honderden enquêtes die het lectoraat ”identiteit” van het Hoornbeeck College hield onder leerlingen en docenten. Lector dr. W. Fieret maakte de resultaten dinsdag bekend in een nieuwsbrief van het lectoraat.

Gezag op school was altijd verbonden met gehoorzamheid, maar dat is verleden tijd, schrijft Fieret. „Als een docent orde had, had hij gezag. Zo iemand stond in hoog aanzien. Uit de gesprekken met jongeren blijkt dat ze gezag belangrijk vinden. Ze leggen wel andere accenten. Gezag is niet meer hetzelfde als orde houden.”

Fieret kwam bij zijn interviews geen docenten tegen die menen dat ze strenger moeten optreden. „Wel vinden ze dat eerlijkheid en oprechte belangstelling belangrijke onderdelen zijn van het docentschap. Sommigen geven aan dat verdieping in de leef- en belevingswereld van de jongeren nodig is, anderen leggen de nadruk op de integratie van de Bijbelse waarden en normen in de dagelijkse omgang met jongeren. Vooral de persoonlijke aandacht voor leerlingen is volgens docenten van groot belang.”

Rond de zomervakantie komt het lectoraat met een brochure voor docenten. Daarin gaat het onder andere over de identiteitsontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 21 jaar.

Het lectoraat voert intussen ook gesprekken met ouders over onder meer de digitale wereld waarin jongeren opgroeien, geloofsopvoeding, uitgaansleven, seksualiteit en muziek. Op basis daarvan stelt het lectoraat een digitale enquête op die onder enkele honderden ouders van het Hoornbeeck College en de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs wordt uitgezet. De resultaten daarvan komen te zijner tijd, voorzien van opvoedingsadviezen, in een aparte brochure beschikbaar.